Autor: Anna Sacio-Szymańska

Spotkanie Foresight Europe Network w San Sebastian

15 marca 2016 r. w San Sebastian odbyło się spotkanie przedstawicieli FEN (Foresight Europe Network), które poprzedzało XXII Kongres CIDEU (Ibero-American Center for Strategic Urban Development) dot. zintegrowanego planowania rozwoju miast. Jako, że dwie osie działalności FEN stanowią obecnie: inteligentne miasta (smart cities) oraz alfabetyzacja w zakresie przyszłości (futures literacy) to głównie te tematy były poruszane na spotkaniu. Tematyka inteligentnych miast była rozpatrywana w kontekście inteligentnych specjalizacji. Niewątpliwie sprzyjała temu obecność na spotkaniu Dr Güntera Clara – Przewodniczącego Grupy Ekspertów KE, która przeprowadziła ocenę narodowych strategii inteligentnych specjalizacji krajów członkowskich UE. Natomiast jedną z najnowszych inicjatyw projektowych FEN wpisujących się w tematykę futures literacy jest Sojusz na rzecz Wiedzy...

Read More

Spotkanie Foresight Europe Network w Zagrzebiu

Budowanie umiejętności foresightowych, inteligentny rozwój miast, technologie radykalne i przyszłość rynku pracy – to gorące tematy w środowisku praktyków foresightu, którzy w dniach 24  – 25 listopada 2015 r. spotkali się w Zagrzebiu, żeby przedyskutować możliwości realizacji projektów dotyczących tej tematyki. Mowa o spotkaniu przedstawicieli sieci Foresight Europe Network (www.feneu.org) reprezentujących region Europy (EuMPI) w The Millennium Project. Uczestnicy spotkania zaprezentowali aktualnie realizowane przedsięwzięcia o tematyce foresightowej oraz inicjatywy planowane na rok 2016 w: Hiszpanii, Słowenii, Chorwacji, Niemczech, Holandii oraz w Polsce (Anna Sacio-Szymańska, ITeE – PIB, Polski Oddział TMP). Ponadto konferencję odwiedził Robby Berloznik – wiceprzewodniczący grupy eksperckiej pn....

Read More

Transformacje i innowacje – Novint Falcon

Falcon – kontroler gier firmy Novint – pozwala na realne doświadczenie dotyku i innych efektów (np. odrzutu broni) występujących w wirtualnej rzeczywistości gier komputerowych. Może zaskakujące jest, że oprogramowanie tej technologii powstało w jednym z amerykańskich laboratoriów narodowych (Sandia National Laboratory) podlegającemu Departamentowi Nauki Ministerstwa Energii USA. W prasie kolorowej popularnością cieszą się notki pt. „jak oni kiedyś wyglądali”. Takie komunikaty dotyczą najczęściej zmian w wyglądzie zewnętrznym celebrytów, artystów, polityków. Towarzyszą temu zwykle dwa zdjęcia przedstawiające „przeszły” oraz „obecny” wizerunek danej osoby. Powodzenie zjawiska „metamorfozy” odnoszącej się do ludzi i wnętrz znajduje także odzwierciedlenie w wysokiej oglądalności takich programów telewizyjnych...

Read More

Foresight Strategiczny dla Firm i Instytucji

Facebook