Pożytki z literackiej futurologii XIX wieku

Choć fantastyka naukowa rozwinęła się najpełniej w ubiegłym stuleciu, próby literackiego ujęcia wyzwań i szans przyszłości istniały, rzecz jasna, już wcześniej. Szczególnie interesującą formę przybrały w XIX wieku, kiedy futurologia święciła sukcesy. Orientując się co nieco w literaturze światowej, łatwo spostrzec, że wiek XIX był wiekiem szczególnego wysypu pisarzy-futurologów. Najprawdopodobniej było to naturalną reakcją na gwałtowny postęp naukowo-technologiczny tej epoki. To wtedy właśnie ludzie przesiedli się z powozów konnych do pociągów, a pierwsze maszyny zastąpiły żmudną pracę ręczną. Światło ze świeczek stopniowo zastępowało to pochodzące z żarówek elektrycznych, a w powietrzu unosiły się balony. Ludzie zafascynowani dokonującymi się zmianami...

Read More