Autor: ptsp

Pomyślne zamknięcie projektu “Nowe metody partycypacyjnego planowania infrastruktury transportowej”

31 marca dobiegł końca czas realizacji naszego projektu badawczo-deweloperskiego poświęconego mariażowi metod foresightowych z praktyką konsultacji społecznych. Zakończyliśmy prace nad naszym narzędziem a otwieramy nowy rozdział życia naszego narzędzia. Właściwe życie naszego projektu zaczyna się w teraz, po jego zakończeniu. Dzięki grantowi na realizację realizację projektu tematycznego w ramach programu “Obywatele dla Demokracji. Program dla organizacji pozarządowych”, finansowanego z funduszy EOG za pośrednictwem Fundacji Batorego. mogliśmy urzeczywistnić koncepcję wartościowego w opinii naszej, partnerów i uczestników projektu narzędzia, które zamierzamy promować, rozwijać i wykorzystywać. Najważniejszym osiągnięciem projektu jest sprawdzony praktycznie, nowatorski system informatyczny do konsultacji z wykorzystaniem danych przestrzennych i metody delfickiej, wraz z...

Read More

Miasta Przyszłości (i partycypacja) – Sesja Dialogu

16 marca 2016 r., w ramach promocji rezultatów naszego projektu badawczo-rozwojowego nowych narzędzi do deliberatywnego planowania przestrzeni publicznej, ekspert naszego stowarzyszenia wziął udział w Sesji Dialogu „Miasta Przyszłości 2016”, organizowanej przez znany ośrodek ThinkTank. Projekt „Miasta Przyszłości”, realizowany przez THINKTANK od 4 lat, to wyjątkowa platforma debaty o wyzwaniach rozwojowych polskich miast dla samorządów i ich wszystkich interesariuszy: przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, innych instytucji publicznych i prywatnych, ekspertów. Znając listę zaproszonych gości, wiedzieliśmy, że partycypacja to temat, który na pewno ich zainteresuje. W toku dyskusji panelowych podczas tego wydarzenia dzieliliśmy się z uczestnikami – burmistrzami, prezydentami miast oraz innymi specjalistami w dziedzinie planowania i rozwoju terenów miejskich naszymi...

Read More

Spotkanie z #FuturesLiteracy w Tunisie – współpraca z UNESCO

  Od 3 do 5 marca przedstawiciel naszego stowarzyszenia przebywał w Tunezji na zaproszenie Instytutu Studiów Strategicznych z Tunisu, rządowego centrum analitycznego, które postawiło przed grupą międzynarodowych ekspertów w dziedzinie foresightu zadanie poprowadzenia rozmów międzyśrodowiskowych nt. transformacji demokratycznej. W toku dwudniowych warsztatów i konferencji poruszano różnorodne zagadnienia związane z zarządzaniem zmianą w środowisku publicznym, ale także ze społecznym i politycznym wymiarem planowania oraz Futures Literacy – poziomem kompetencji w zakresie świadomego podejmowania decyzji, kształtujących przyszłość. Naturalnym kontekstem prac były Cele Zrównoważonego Rozwoju (CRZ) ONZ – jak powiedział przy okazji tego wydarzania dr Riel Miller z UNESCO: „Wdrażanie Agendy 2030 i...

Read More

Seminarium foresightowe – NPF i co dalej?

11 marca 2016 r. odbyło się w Warszawie zamknięte seminarium zorganizowane z inicjatywy polskiego node’u The Millennium Project, poświęcone perspektywom włączenia foresightu strategicznego w system planowania polskiej polityki rozwoju. W seminarium wzięli udział przedstawiciele polskich uczelni i instytutów naukowych legitymujący się doświadczeniem w realizacji projektów foresightowych, jak również przedstawiciele naszego stowarzyszenia i firmy 4CF. Gospodarzem spotkania i adresatem wniosków z tego posiedzenia było Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa...

Read More

Nowa kadencja zarządu i komisji rewizyjnej PTSP

PTSP jest stowarzyszeniem, które od 2011 roku pracuje na rzecz rozwoju i promocji studiów nad przyszłością w Polsce. W tym zakresie korzysta z wiedzy i wsparcia swoich członków. Jest demokratyczną i samorządną organizacją pozarządową. 24 lutego 2016 r., podczas Walnego Zebrania (sprawozdawczo-wyborczego) członków naszego stowarzyszenia, odbyły się wybory do jego organów. Przedstawiamy poniżej listę osób, które zasiadają w zarządzie i komisji rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłości.   Zarząd: Łukasz Macander – prezes zarządu Maciej Jagaciak – członek zarządu/skarbnik Kacper Nosarzewski – członek zarządu bez funkcji wewnętrznej   Komisja rewizyjna: Michał Zwoliński Norbert Kołos Piotr Jutkiewicz   Zarząd stowarzyszenia dziękuje członkom za...

Read More

Foresight Strategiczny dla Firm i Instytucji

Facebook