Autor: ptsp_PTSP

Rozwój gospodarki Polski i świata – debata w Fabryce I3

Polecamy filmowy skrót dyskusji podczas jesiennej konferencji (listopad 2016) Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog” w Fabryce i3 na Marynarskiej w Warszawie. Wzrost gospodarczy Europy i świata w czasach ujemnych stóp procentowych oraz ogromnych zasobów gotówki na kontach firm. Czy w ogóle jest możliwy? Jeśli tak, to na czym mógłby polegać? W jakim świetle stawia to kwestię innowacyjności? Wszak te góry pieniędzy wzięły się m.in. stąd, że mało która firma chce inwestować w rzeczywiste innowacje (a nie usprawnienia, uproszczenia, udogodnienia produktów, procesów, itd), bo to za ryzykowne i nie ma potrzeby dla osiągnięcia swoich celów biznesowych (to robi się innymi sposobami,...

Read More

Ekspert 4CF i PTSP o przyszłości pracy i edukacji

5 grudnia, na zaproszenie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, ekspert 4CF i członek zarządu naszego stowarzyszenia Kacper Nosarzewski poprowadził debatę wizjonerską, poświęconą przyszłości pracy i edukacji. Udział wzięli czołowi eksperci zajmujący się edukacją i rynkiem pracy, reprezentujący m.in. Instytut Pracy i Spraw Społecznych oraz Akademię Pedagogiki Specjalnej. Przyszłość pracy, przyszłość edukacji Paneliści nie mieli wątpliwości – rozwój automatyzacji, cyfryzacji, uczenia maszynowego i technologii obliczeniowych sprawi, że popyt na pracę, którą znamy dziś, znacznie spadnie. Kto przetrwa? Zdaniem dr Arendta, w przyszłości dobrym popytem cieszyć się będą z jednej strony zawody związane ze sztuczną inteligencją i projektowaniem jej zastosowań. Z drugiej strony:...

Read More

Zapowiedź konferencji „Kształcenie i szkolenia zawodowe: rozwój kompetencji, umiejętności i talentów”

W imieniu organizatora: Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+ serdecznie zapraszamy na konferencję pt. „Kształcenie i szkolenia zawodowe – rozwój kompetencji, umiejętności i talentów”, która odbędzie się 5 grudnia 2016 r. w Warszawie, w hotelu Novotel, przy ul. Marszałkowskiej 94. Konferencja rozpoczyna Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych w Polsce (European Vocational Skills Week) oraz promuje ideę Europejskiego systemu akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET – European Credit System for Vocational Education and Training). Program konferencji obejmuje m.in. panel wizjonerski nt. przyszłości edukacji i pracy moderowany przez eksperta z naszego stowarzyszenia, p. Kacpra Nosarzewskiego, w którym zasiądą: Krzysztof Chełpiński, prezes zarządu firmy...

Read More

UNESCO Chair in Anticipatory Systems – nowy partner PTSP

Jest nam bardzo miło zakomunikować, że nasze stowarzyszenie nawiązało nowe partnerstwo w dziedzinie studiów nad przyszłością. Podpisaliśmy umowę o współpracy ponadnarodowej z Katedrą UNESCO Systemów Antycypacyjnych, zlokalizowaną na włoskim Uniwersytecie w Trento. Celem partnerstwa są transfer, adaptacja i wdrożenie rozwiązań opartych na wspólnie rozwijanych metodykach UNESCO (Futures Literacy) oraz wymiana informacji i doświadczeń w dziedzinie foresightu strategicznego, polityk publicznych, planowania i systemów antycypacyjnych. Umowa partnerstwa przewiduje wspólne działania na przestrzeni od 2016 do 2020 r. Głównym celem powołania Katedry UNESCO Systemów Antycypacyjnych jest koncentracja badań nad antycypacją z perspektywy przyrodoznawczej, filozoficznej i społecznej, w celu spójnego opisu wiedzy w tej dziedzinie. Powołana w 2013...

Read More

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych w ramach międzynarodowego projektu badawczego

W imieniu Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu, z którym współpracuje nasze stowarzyszenie, zapraszamy do udziału w konsultacjach w ramach międzynarodowego projektu badawczego pt. „Konsultacje społeczne w zakresie tematyki Programu Horyzont 2020” (CIMULACT) Idea projektu: Wykorzystanie wiedzy zwykłych obywateli, poznanie ich oczekiwań dotyczących przyszłości w celu opracowania wizji i scenariuszy przyszłego rozwoju oraz opracowania rekomendacji dotyczących obszarów, w których powinny być prowadzone badania. Spotkanie konsultacyjne z obywatelami: Konsultacje prowadzone są równolegle w 30 krajach europejskich i stanowią wyjątkową okazję do zaangażowania się w proces, dzięki któremu tematyka prac badawczych finansowanych przez Unię Europejską będzie odzwierciedlała potrzeby społeczeństwa czyli też...

Read More

Foresight Strategiczny dla Firm i Instytucji

Facebook