Autor: ptsp_PTSP

UNESCO Chair in Anticipatory Systems – nowy partner PTSP

Jest nam bardzo miło zakomunikować, że nasze stowarzyszenie nawiązało nowe partnerstwo w dziedzinie studiów nad przyszłością. Podpisaliśmy umowę o współpracy ponadnarodowej z Katedrą UNESCO Systemów Antycypacyjnych, zlokalizowaną na włoskim Uniwersytecie w Trento. Celem partnerstwa są transfer, adaptacja i wdrożenie rozwiązań opartych na wspólnie rozwijanych metodykach UNESCO (Futures Literacy) oraz wymiana informacji i doświadczeń w dziedzinie foresightu strategicznego, polityk publicznych, planowania i systemów antycypacyjnych. Umowa partnerstwa przewiduje wspólne działania na przestrzeni od 2016 do 2020 r. Głównym celem powołania Katedry UNESCO Systemów Antycypacyjnych jest koncentracja badań nad antycypacją z perspektywy przyrodoznawczej, filozoficznej i społecznej, w celu spójnego opisu wiedzy w tej dziedzinie. Powołana w 2013...

Read More

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych w ramach międzynarodowego projektu badawczego

W imieniu Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu, z którym współpracuje nasze stowarzyszenie, zapraszamy do udziału w konsultacjach w ramach międzynarodowego projektu badawczego pt. „Konsultacje społeczne w zakresie tematyki Programu Horyzont 2020” (CIMULACT) Idea projektu: Wykorzystanie wiedzy zwykłych obywateli, poznanie ich oczekiwań dotyczących przyszłości w celu opracowania wizji i scenariuszy przyszłego rozwoju oraz opracowania rekomendacji dotyczących obszarów, w których powinny być prowadzone badania. Spotkanie konsultacyjne z obywatelami: Konsultacje prowadzone są równolegle w 30 krajach europejskich i stanowią wyjątkową okazję do zaangażowania się w proces, dzięki któremu tematyka prac badawczych finansowanych przez Unię Europejską będzie odzwierciedlała potrzeby społeczeństwa czyli też...

Read More

Foresight Strategiczny dla Firm i Instytucji

Facebook