Autor: Zofia Bednarczyk i Kacper Nosarzewski

Plan Morawieckiego na rzecz odpowiedzialnego rozwoju: recenzja

Choć nie została jeszcze udostępniona pełna wersja tzw. planu Morawieckiego i medialne doniesienia opierają się na slajdach oraz streszczeniach autorstwa Ministerstwa Rozwoju, chcemy dać również naszym czytelnikom możliwość wyrobienia sobie zdania na temat ogłoszonego kilka dni temu ważnego dokumentu. Poniżej zamieszczamy przegląd ciekawych elementów Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Zastrzegamy jednak, że opinie przedstawione w artykule są ukształtowane na podstawie dostępnych dotąd, a więc niekompletnych informacji na temat Planu. Sama ocena finansowa planu Morawieckiego byłaby dużym wyzwaniem i zapewne wpłynęłaby na ocenę niektórych postulatów. Niestety, pełny dokument wraz z miernikami sukcesu i analizą finansową nie został jak dotąd udostępniony. Cele na rok...

Read More

Przyszłość oparta na wiedzy. Inteligentne kierunki działań dla Europy 2050

Komisja Europejska opublikowała raport „The Knowledge Future: Intelligent policy choices for Europe 2050” opracowany przez grupę ekspertów ds. foresightu transformacji europejskiego systemu wiedzy kierowaną przez Richarda Hudsona. Wśród ekspertów był przewodniczący The Millennium Project, Jerome C. Glenn, którego gościliśmy w Polsce w lutym. Postaramy się przybliżyć raport, formułujący rekomendacje odnośnie kierunków polityki europejskiej w zakresie rozwoju nauki i innowacyjności, które pozwolą Europie: Stworzyć warunki, w których możliwa będzie kapitalizacja wyników badań i innowacji Osiągnąć doskonałość w przełomowych badaniach podstawowych Wzmocnić zaangażowanie międzynarodowe poprzez dyplomację naukową Niniejszy artykuł prezentuje szczegółowy przegląd metody oraz rezultatów pracy przedstawionych w raporcie. Metodologia Ramową...

Read More

Foresight Strategiczny dla Firm i Instytucji

Facebook