Rosnący popyt na energię zaspokajany jest przede wszystkim ze źródeł kopalnych, w tym węgla brunatnego.

Wróć do artykułu.