Obozu uchodźców są wizualnym symbolem problemu migracji. Błędem jednak jest sprowadzanie wyzwania migracji do samych tylko migracji wymuszonych.

Return to article.