Rosnący popyt na energię [MEGATRENDY 2050]

Za globalnie rosnący popyt na energię odpowiadają państwa azjatyckie, Afryka oraz Ameryka Łacińska, a czynnikami napędzającymi ów wzrost będą postępująca urbanizacja, wzrost dostępu do elektryczności oraz rosnące dochody mieszkańców, mające wpływ na wzrost konsumpcji. Popyt na energię w skali światowej rośnie nieprzerwanie od ponad 150 lat i jest silnie skorelowany ze wzrostem gospodarczym i rozwojem … Czytaj dalej Rosnący popyt na energię [MEGATRENDY 2050]