Czy Polska ma potencjał wodorowy?

Jakie szanse ma Polska na rozwój gospodarki wodorowej, która ma przyczynić się do obniżenia cen energii i emisji zanieczyszczeń, a także do pobudzenia wzrostu gospodarczego i stworzenia nowych miejsc pracy? To optymistyczna czy realna wizja? Na jakim etapie rozwoju gospodarki wodorowej jest świat?  

Czytaj więcej