Eksperci Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością są do Państwa dyspozycji, aby udzielić komentarzy i wypowiedzi do materiałów medialnych, a także wziąć udział w Państwa przedsięwzięciach i wydarzeniach.
Kacper Nosarzewski

Kacper Nosarzewski

miasta przyszłości, przyszłość pracy, edukacja, zastosowania militarne foresightu

Kacper Nosarzewski jest członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością i partnerem 4CF. Jest autorem metodologii i współautorem raportów foresightowych dla podmiotów cywilnych i wojskowych, ekspertem NATO. Doradza w dziedzinie foresightu strategicznego przedsiębiorstwom oraz instytucjom międzynarodowym, takim jak UNESCO i UNDP. Kierował projektem Scenariuszy rozwoju kraju 2050 dla Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (2019). Prowadził projekty dla średnich i dużych firm oraz agencji rządowych na całym świecie m.in. w branży wysokich technologii, energetycznej, spożywczej, finansowej, logistycznej i zbrojeniowej. Jest członkiem władz polskiego oddziału The Millennium Project – największego światowego think-tanku foresightowego, członkiem Association of Professional Futurists oraz World Future Society – głównej światowej organizacji branżowej. Wykłada foresight w Akademii Marynarki Wojennej i Akademii Górniczo-Hutniczej.

Norbert Kołos

Norbert Kołos

innowacje, studia nad przyszłością, przełomowe technologie, zarządzanie strategiczne

Norbert Kolos jest partnerem zarządzającym w 4CF. Od prawie 20 lat kieruje zespołem analitycznym w 4CF, przyczyniając się do powstania licznych analiz i strategii dla biznesu, instytucji rządowych i organizacji międzynarodowych. Kierował ponad 100 projektami foresightowymi dla klientów korporacyjnych, sektora publicznego oraz organizacji systemu Narodów Zjednoczonych.

Jest współprzewodniczącym polskiej ekspozycji The Millennium Project, międzynarodowego think-tanku foresightowego z siedzibą w Waszyngtonie. Członek Association of Professional Futurists. Wykłada foresight strategiczny m.in. w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Uzyskał tytuł magistra ekonomii i zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada certyfikat PRINCE2 Agile Practitioner.

Karol Wasilewski

Karol Wasilewski

Jego zainteresowania badawcze obejmują przyszłość porządku i bezpieczeństwa międzynarodowego oraz nowe tendencje w stosunkach międzynarodowych.

dr Karol Wasilewski jest doktorem nauk społecznych w zakresie nauk o polityce i administracji, absolwentem turkologii i stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim. Pracuje w 4CF na stanowisku Foresight Advisora. W latach 2016-2022 pracował w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, gdzie pełnił funkcję analityka ds. Turcji, kierownika programu Bliski Wschód i Afryka i redaktora prowadzącego Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej (tomy 2016-2019). Jest autorem licznych analiz na temat tureckiej polityki zagranicznej oraz komentatorem rzeczywistości międzynarodowej dla mediów polskich i zagranicznych (Arab News, Al-Monitor, Al-Jazeera). Jego zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia związane z przyszłością porządku i bezpieczeństwa międzynarodowego, nowymi tendencjami w stosunkach międzynarodowych i analizą polityki zagranicznej.

dr Anna Sacio-Szymańska

dr Anna Sacio-Szymańska

dojrzałość foresightowa organizacji, kompetencje foresightowe, foresight w nauce, odpowiedzialne badania i innowacje

dr Anna Sacio-Szymańska jest pełnomocniczką Zarządu w 4CF. Posiada bogate doświadczenie w zakresie zarządzania innowacjami, foresightu oraz kreowania warunków naukowo-badawczej współpracy międzynarodowej na styku nauka-biznes; które zdobyła w trakcie 15-letniej pracy naukowej w Instytucie Technologii Eksploatacji, będącego od 2019 roku częścią Sieci Badawczej Łukasiewicz, pełniąc jednocześnie funkcję pełnomocnika i dyrektora ds. programów badawczych UE. Jej zainteresowania badawcze obejmują foresight, długoterminowe myślenie strategiczne, odkrywanie związków między innowacyjnością, konkurencyjnością, strategią i prognozowaniem oraz rozwój mentalności liderów w kierunku przywództwa zorientowanego na przyszłość. Kierowała i współuczestniczyła w kilkunastu europejskich i krajowych projektach badawczo-rozwojowych w takich obszarach jak: foresight technologiczny, budowanie kompetencji foresightowych, analiza konkurencyjności i innowacyjności gospodarek, Przemysł 4.0 i zrównoważony rozwój. Realizowała projekty z zakresu sprawiedliwej transformacji w Krajach Europy Środkowej oraz przyszłości biometrii w UE współpracując z Europejskim Instytutem Innowacji i Technologii Climate-KIC oraz Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex).  Publikuje na temat uwarunkowań i rezultatów wdrażania foresightu w sektorze publicznym i biznesie w Springer Nature, European Journal of Futures Research, Procedia Engineering, Engineering Management in Production and Services oraz Foresight and STI Governance. Jest ekspertem oceniającym wnioski w Programach Ramowych UE: Horyzont 2020 „Nauka dla Społeczeństwa”, Horyzont Europa. Anna Sacio-Szymańska była w 2020 r. przewodniczącą sieci Foresight Europe Network.

Maciej Jagaciak

Maciej Jagaciak

przyszłość techniki, przemysł 4.0, big data, druk 3D, robotyka

Maciej Jagaciak jest członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością. Pracuje również w 4CF na stanowisku Foresight Engineer. Jako projektant systemów analitycznych i programista współtworzy w 4CF zespół, który wspiera zaawansowanymi narzędziami projekty foresightowe. W swoim dorobku ma szereg analiz foresightowych dotyczących m. in. przyszłości druku 3D, sztucznej inteligencji i wojny informacyjnej. Współprowadził również projekty prognostyczne i warsztaty dla Ministerstwa Rozwoju oraz projekty militarne. Jest członkiem polskiego oddziału The Millennium Project, międzynarodowego think-tanku foresightowego z siedzibą w Waszyngtonie. W przeszłości pracował m.in. w Danone jako inżynier utrzymania ruchu, wdrażając metodykę LEAN i analizy proefektywnościowe. Zdobył dyplom magistra inżyniera automatyki i robotyki na Politechnice Warszawskiej.

Nasi eksperci wypowiadali się na łamach: