Eksperci Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością są do Państwa dyspozycji, aby udzielić komentarzy i wypowiedzi do materiałów medialnych, a także wziąć udział w Państwa przedsięwzięciach i wydarzeniach.
Kacper Nosarzewski

Kacper Nosarzewski

miasta przyszłości, przyszłość pracy, edukacja, zastosowania militarne foresightu

Kacper Nosarzewski jest partnerem w 4CF i członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością. Doradza w dziedzinie foresightu strategicznego przedsiębiorstwom oraz instytucjom międzynarodowym, takim jak UNESCO i UNDP. Prowadził projekty dla średnich i dużych firm oraz agencji rządowych na całym świecie, m.in. polskiego i holenderskiego MON, brazylijskich koncernów górniczych, polskich firm FMCG, agencji rządowych w Tunezji oraz Norwegii. Jest członkiem władz polskiego oddziału The Millennium Project – największego światowego think-tanku foresightowego oraz członkiem World Future Society – głównej światowej organizacji branżowej. Gościnnie wykłada na kursach oficerskich Akademii Marynarki Wojennej.

Maciej Jagaciak

Maciej Jagaciak

przyszłość techniki, przemysł 4.0, big data, druk 3D, robotyka

Maciej Jagaciak jest członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością. Pracuje również w 4CF na stanowisku Foresight Engineer. Jako projektant systemów analitycznych i programista współtworzy w 4CF zespół, który wspiera zaawansowanymi narzędziami projekty foresightowe. W swoim dorobku ma szereg analiz foresightowych dotyczących m. in. przyszłości druku 3D, sztucznej inteligencji i wojny informacyjnej. Współprowadził również projekty prognostyczne i warsztaty dla Ministerstwa Rozwoju oraz projekty militarne. Jest członkiem polskiego oddziału The Millennium Project, międzynarodowego think-tanku foresightowego z siedzibą w Waszyngtonie. W przeszłości pracował m.in. w Danone jako inżynier utrzymania ruchu, wdrażając metodykę LEAN i analizy proefektywnościowe. Zdobył dyplom magistra inżyniera automatyki i robotyki na Politechnice Warszawskiej.

Norbert Kołos

Norbert Kołos

innowacje, studia nad przyszłością, przełomowe technologie, zarządzanie strategiczne

Norbert Kołos jest partnerem zarządzającym 4CF. Od ponad dziesięciu lat kieruje pracami zespołu analitycznego w 4CF, współtworząc liczne studia i strategie na potrzeby biznesu (przedsiębiorstwa produkcyjne), samorządów i międzynarodowych instytucji, w tym analizy foresightowe, socjoekonomiczne i Oceny Skutków Regulacji. W minionych latach prowadził projektu doradcze m.in. dla agencjom rządowym Jernbaneverket, Innovasjon Norge i Kystverket w Norwegii w dziedzinie planowania strategicznego oraz dla Ministerstwa Rozwoju. Prowadził warsztaty i szkolenia dla decydentów dużych firm i instytucji. Zasiada we władzach polskiej ekspozytury The Millennium Project, międzynarodowego think-tanku foresightowego z siedzibą w Waszyngtonie, World Future Society – głównej światowej organizacji branżowej. Zdobył dyplomy magisterskie w zakresie ekonomii i zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie studiował również psychologię.

Zofia Dębska

Zofia Dębska

kapitał społeczny, analiza trendów, partycypacja, strategie samorządowe

Zofia Dębska jest doświadczoną specjalistką w dziedzinie projektowania procesów analitycznych oraz badań foresightowych. Bada na potrzeby przedsiębiorstw, instytucji państwowych i innych podmiotów optymalne strategie pozyskiwania i wykorzystania wiedzy na potrzeby zarządzania strategicznego. Pracuje jako kierownik ds. badań w 4CF, gdzie jest również odpowiedzialna za prowadzenie międzynarodowych projektów badawczych (m.in. granty Comenius i KIEM Min. Nauki Holandii, grant Erasmus+) w dziedzinie myślenia strategicznego i kompetencji foresightowych. Zofia Dębska jest absolwentką (summa cum laude) jednoczesnych ekonomiczno-menedżerskich studiów magisterskich na Uniwersytecie Warszawskim, jak również studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej (pierwsza lokata).

dr Anna Sacio-Szymańska

dr Anna Sacio-Szymańska

dojrzałość foresightowa organizacji, kompetencje foresightowe, foresight w nauce, odpowiedzialne badania i innowacje

dr Anna Sacio-Szymańska pracuje w 4CF, a w poprzedniej roli zawodowej, kierowała projektami badawczymi oraz pełniła w Instytucie Technologii Eksploatacji (Sieć Badawcza Łukasiewicz) funkcję pełnomocnika dyrektora ds. programów badawczych UE. Jej zainteresowania badawcze obejmują foresight, długoterminowe myślenie strategiczne, odkrywanie związków między innowacyjnością, konkurencyjnością, strategią i prognozowaniem oraz rozwój mentalności liderów w kierunku przywództwa zorientowanego na przyszłość. Anna Sacio-Szymańska była w 2020 r. przewodniczącą sieci Foresight Europe Network.

Nasi eksperci wypowiadali się na łamach: