Polskie Towarzystwo Studiów nad Przyszłością jest stowarzyszeniem powołanym do życia w 2011 roku. Skupia ludzi nauki, profesjonalistów z różnych gałęzi gospodarki oraz entuzjastów, którzy podzielają przekonanie o wadze odpowiedzialnego planowania. Działamy zarówno w skali mikro (pojedynczy ludzie, firmy, małe społeczności), jak i makro (społeczeństwa, państwa, świat).

Podstawowym celem Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością i jego misją jest promocja i organizacja inicjatyw związanych z kształtowaniem, i odpowiedzialnym planowaniem w różnych dziedzinach. Zajmujemy się też rozwojem technologii, gospodarowaniem zasobami oraz rozpowszechnianie informacji na temat wartościowych inicjatyw w dziedzinie studiów nad przyszłością i foresightu. Zwiększamy znajomości najnowszych osiągnięć nauki, a przez powyższe mamy na celu podnoszenie poziomu wiedzy.

Nasze partnerstwa

Stowarzyszenie współpracuje m.in. z Polskim oddziałem organizacji The Millennium Project – firmą 4CF, Wojskowym Instytutem Medycyny Lotniczej oraz Instytutem Technologii Eksploatacji.

The Millennium Project (TMP) jest międzynarodowym think-tankiem future studies z siedzibą w Waszyngtonie. Prowadzi działalność za pośrednictwem sieci węzłów – ekspozytur na wszystkich kontynentach. Prezesem organizacji jest Jerome C. Glenn. TMP wywodzi się ze Światowej Organizacji Stowarzyszeń ONZ (WFUNA). Działania organizacji koncentrują się na badaniu zagadnień dotyczących przyszłości oraz kształtowaniu globalnych zmian w taki sposób, aby zapewnić zrównoważony i stabilny rozwój.

The Millennium Project tworzy długoterminowe analizy zagadnień w skali zarówno ogólnoświatowej, jak i lokalnej. Pozwalają one na wczesne ostrzeganie, dostrzeganie możliwości, budowę strategii. Organizacja zrzesza ekspertów z korporacji, uniwersytetów, organizacji pozarządowych i rządowych na całym świecie. Najsłynniejsze opracowanie TMP to raport „State of the Future” („Stan Przyszłości”). Jest on coroczną publikacją przedstawiającą rezultaty badań The Millennium Project.

Polski oddział The Millennium Project Powstał w 2009 roku z inicjatywy firmy 4CF. 4CF specjalizuje się w foresighcie strategicznym: pomaga przedsiębiorcom, organizacjom rządowym i pozarządowym na całym świecie realizować cele w coraz szybciej zmieniającym się otoczeniu. Zwiększa zdolność szybkiego identyfikowania i wykorzystywania pojawiających się szans i zagrożeń. 4CF przewodniczy polskiemu oddziałowi środkowoeuropejskiego węzła The Millennium Project (Central European Node).

Nasze projekty

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o bieżącej działalności naszego stowarzyszenia, zapraszamy do działu projektów.