Wybrane projekty badawcze

 1. SOFI V4: Wspierany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki projekt opracowania nowego, nastawionego na przyszłość wskaźnika rozwojowego dla państw Grupy Wyszehradzkiej. Partnerami są: Słowacka Akademia Nauk, Uniwersytet Pałackiego w Ołomuńcu, Uniwersytet w Miszkolcu, The Millennium Project oraz 4CF sp. z o.o.
 2. Nowe Metody Partycypacyjnego Planowania Infrastruktury Transportowej: W oparciu o unikatowe doświadczenia partnerów i własne przygotowaliśmy, przetestowaliśmy i wdrożyliśmy nowe rozwiązania do efektywniejszych konsultacji społecznych. Efektem projektu jest przetestowana w działaniach pilotażowych metodyka wraz z narzędziami (w tym informatycznymi), która usprawnia planowanie infrastruktury transportowej dzięki zapewnieniu efektywnego udziału obywateli i organizacji obywatelskich w procesach podejmowania decyzji.
 3. Polish Challenges: Jeden z głównych projektów prowadzonych przez Polskie Towarzystwo Studiów nad Przyszłością. Celem projektu jest określenie „wyzwań” jakim muszą stawić czoła przemysł i gospodarka Polski, aby zrównoważyć niedostatki rozwojowe względem reszty Europy. Projekt zakłada przeprowadzenie wywiadów wśród przedstawicieli elit akademickich i ekonomicznych, jak również konsultacji społecznych, aby które zaowocują raportem, wskazującym istotne przeszkody rozwojowe Polski.
 4. Przyszłość Polski wg Google: Google jest dla współczesnego człowieka fundamentalnym źródłem wiedzy o świecie. Tu znaleźć można zarówno dzisiejsze newsy, jak i starożytne mity i źródła, a także… przyszłość! Zespół PTSP przeanalizował wyniku wyszukiwań Google pod kątem prognoz przyszłości Polski, które zawierają. Wyniki – zabawne i zastanawiające – można znaleźć na naszej stronie.
 5. RTD (Real Time Delphi): We współpracy ze środkowoeuropejskim węzłem The Millennium Project przeprowadziliśmy badanie delfickie pt. „Future of Poland and CEE Countries”. Miało ono na celu wykazanie, jakie zagrożenia oraz jakie możliwości stoją przed naszym regionem.

Wybrane projekty popularyzatorskie

 1. State of the Future: We współpracy z polskim węzłem organizacji The Millennium Project przeprowadzamy tłumaczenia prestiżowego raportu pt. „State of the Future”, który jest jednym z głównych źródeł wiedzy o przyszłości. Udało nam się przygotować streszczenie tego raportu, które można pobrać stąd. Planujemy przygotować polską wersję tego raportu na rok 2014.
 2. Jedna lekcja o przyszłości: Czy zastanawiało Was kiedyś, ile godzin nauki w szkole dzieci i młodzież poświęcają na naukę historii, a ile na planowanie przyszłości? Ciekawa dysproporcja, prawda? A przecież to w przyszłości będziemy musieli zmierzyć się z konsekwencjami dzisiejszych wyborów: wyboru szkoły, kierunku studiów, głosu wrzuconego do urny wyborczej albo podpisu złożonego na umowie. PTSP opracowuje scenariusze Jednej lekcji o przyszłości i pilotażowy projekt adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych. Pilotaż projektu przyniósł niezwykle pozytywne i zachęcające rezultaty! Projekt wsparł już Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Obecnie staramy się o pozyskanie środków na rozwój tej inicjatywy.
 3. Przedsiębiorczy w szkole i w życiu: Dotychczasowe wyniki naszych prac można pobrać z tego adresu – Przedsiebiorczosc w szkole
 4. Long bets:  „Czy naprawdę wierzysz w swoje własne prognozy? Ile byłbyś gotowy postawić na to, że w 2025…” We współpracy z The Long Now Foundation pracujemy nad polską wersją systemu długoterminowych zakładów, z których wygrane zasilać będą konta wybranych organizacji dobrocznnych.
 5. Księgozbiór: Projekt sfinansowany przez Fundację Batorego, który nadal rozwijamy, zakładał stworzenie zbioru najważniejszych publikacji w zakresie studiów nad przyszłością w biblioteczce naszego stowarzyszenia. W jego skład weszły rzadkie, obcojęzyczne pozycje dotyczące studiów nad przyszłością. Księgozbiór PTSP liczy już kilkadziesiąt tomów po polsku, angielsku, niemiecku i francusku, niektóre z nich to rzadkie egzemplarze, których próżno szukać na bibliotecznych półkach. Obecnie trwają prace nad listą kolejnych książek, które chcielibyśmy kupić.
 6. Słownik Encyklopedyczny: Dzięki współpracy z polskim węzłem organizacji The Millenium Project pragniemy wydać pierwszą pozycję książkową firmowaną przez nasze Stowarzyszenie. Meksykański węzeł The Millenium Project zaoferował w zamian za niewysoką dotację prawa do tłumaczenia i publikacji encyklopedii „Futures”, którą wydał po angielsku i hiszpańsku. Obecnie trwają rozmowy z tłumaczami. Udało się uprawdopodobnić wydanie książkowe w prestiżowym Wydawnictwie Uniwersytetu Warszawskiego oraz finansowanie części tego przedsięwzięcia dzięki kooperacji z Warszawskim Kołem Leksykograficznym. Przewidujemy organizację eventu z okazji wydania słownika.
 7. Przedsiębiorczy w szkole i w życiu: projekt z zakresu edukacji ekonomicznej i budowania postaw przedsiębiorczych, realizowany w latach 2016-2018 w partnerstwie z Instytutem Wolności. Więcej informacji na stronie projektu.