Alireza Hejazi, założyciel strony Futures Discovery i sympatyk PTSP opublikował na swoim blogu w witrynie World Futures Society listę 40 pytań istotnych dla nauk związanych ze studiami nad przyszłością. Dzięki uprzejmości pana Hejaziego przedrukowujemy je w polskim przekładzie. Komentarz do listy, autorstwa Norberta Kołosa, partnera zarządzającego 4CF można przeczytać również na stronie PTSP.

 1. Jaka jest przyszłość studiów nad przyszłością?
 2. W jaki sposób futurolodzy powinni doradzać społeczeństwu?
 3. Jak przełożyć badania nad przyszłością na konkretne działania?
 4. Jak popularyzować stosowanie metodologii studiów nad przyszłością (nie tylko wśród profesjonalistów)?
 5. W jaki sposób nowe media wpływają na wyobrażenie ludzi o przyszłości?
 6. Jak informacyjny koktajl – mieszanka różnych mediów – kształtuje spojrzenie poszczególnych osób na przyszłość?
 7. Jak poprawiać wizerunek studiów nad przyszłością?
 8. Jak lepiej wykorzystywać aktualne odkrycia naukowe i technologiczne w studiach nad przyszłością?
 9. Jak futurolodzy mogą rozszerzyć dialog poza nauki społeczne i humanistyczne, tak aby uwzględnić artystów, polityków i naukowców?
 10. Jak rozróżniać myślenie o przyszłości od badań nad przyszłością?
 11. Jak futurolodzy powinni odpowiadać na krytykę studiów nad przyszłością?
 12. Jakie wartości przyświecają (i powinny przyświecać) futurologom? W jaki sposób jest to monitorowane?
 13. Jakie są (i powinny być) normy postępowania futurologów?
 14. W jaki sposób przyszłe pokolenia będą uczyły się foresightu i doświadczały go?
 15. Jaka jest przyszłość studiów nad przyszłością w szkolnictwie wyższym?
 16. Jak można rozszerzyć studia nad przyszłością poza ich konwencjonalne zastosowanie?
 17. Jak można bronić studiów nad przyszłością jako niezależnej dyscypliny naukowej?
 18. W jaki sposób powiązać studia nad przyszłością z innymi dyscyplinami naukowymi?
 19. Jak zintegrować, a jak zróżnicować studia nad przyszłością i pokrewne dziedziny, takie jak planowanie strategiczne?
 20. Kiedy futurolog powinien być strategiem, a kiedy odwrotnie?
 21. Jak znaczenie i wykorzystanie terminu “studia nad przyszłością” będzie ewoluować w najbliższych latach?
 22. Czy studia nad przyszłością mają własne i niezależne podłoże teoretyczne, czy też takiego potrzebują?
 23. Co oznacza „profesjonalizm” w środowisku badaczy przyszłości?
 24. Co to znaczy być profesjonalnym futurologiem?
 25. Jakie są kluczowe cechy profesjonalnego futurologa?
 26. Jaki poziom wiedzy i opanowania jakościowych oraz ilościowych metod analitycznych powinien reprezentować profesjonalny futurolog?
 27. Czy potrzebne są odpowiednie certyfikaty dla futurologów, potwierdzające ich kompetencje?
 28. Jaka jest/byłaby rzeczywista wartość certyfikatu futurologa?
 29. Czy i w jaki sposób certyfikaty mogą usankcjonować działań futurologów?
 30. W jaki sposób certyfikaty mogą być nadawane i jakie organizacje mogłyby zająć się nadawaniem uprawnień?
 31. W jaki sposób praktycy studiów nad przyszłością mogą być rozróżniani pod względem poziomu wiedzy akademickiej, doświadczenia, rodzaju biznesu, autorytetu, osiągnięć i zasług dla swojej dziedziny?
 32. W jaki sposób futurolodzy mogą poprawić perspektywy studiów nad przyszłością?
 33. W jaki sposób futurolodzy mogą wykorzystać posiadaną wiedzę tak, aby przyczynić się do postępu w swojej dziedzinie?
 34. W jaki sposób futurolodzy mogą sprawić, że ich dziedzina studiów będzie w stanie dawać odpowiedź na najważniejsze światowe wyzwania?
 35. W jaki sposób futurolodzy mogą przekroczyć mentalną barierę patrzenia na przyszłość z perspektywy cywilizacji zachodniej?
 36. Na ile dotychczasowe studia nad przyszłością zdołały wywrzeć realny wpływ na politykę i przekonać osoby decyzyjne w różnych kręgach do uwzględniania kwestii postulowanych przez futurologów? Czy udane były próby dążenia do zrównoważonego rozwoju?
 37. W jaki sposób studia nad przyszłością mogą kształtować decyzje, które mogą mieć wpływ na losy przyszłych pokoleń? W jaki sposób świadome i nieświadome wyobrażenie o przyszłości kształtuje losy narodów?
 38. W jaki sposób światopoglądy i osobiste interesy futurologów mogą wpływać na ich przewidywania i faworyzowane przez nich scenariusze?
 39. W jaki sposób wyniki badań futurologów powinny być interpretowane przez przedstawicieli innych nauk?
 40. W jaki sposób środowiska futurologów powinny planować studia nad przyszłością i inwestować w nią?