Interesują Cię raporty o przyszłości edukacji? PTSP może mieć to, czego potrzebujesz. Wszystkie nasze publikacje: raporty, poradniki, przewodniki tworzymy z myślą o praktycznych zastosowaniach i realnych odbiorcach. Zachęcamy do bezpłatnego pobierania naszych publikacji!

Jeśli interesują Cię raporty o przyszłości polskiego sektora bankowego, przyszłość płatności lub foresight w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego? Odwiedź stronę 4CF.

Surfing the future of education

Pobierz nasz raport o przyszłości wydany wspólnie z Hanze University of Applied Science, w którym analizujemy możliwe ścieżki rozwoju edukacji przez pryzmat kompetencji przyszłości. Raport podsumowuje warsztat UNESCO Futures Literacy Lab 17 maja 2018 r., przeprowadzony wspólnie z Instytutem Badań Edukacyjnych i z udziałem ekspertów edukacyjnych z Polski i Holandii.

Foresight i partycypacja

Pobierz nasz poradnik dla praktyków partycypacji wydany w ramach projektu „Nowe metody partycypacyjnego planowania infrastruktury transportowej”, w którym, w oparciu o badania i doświadczenia naszych ekspertów przedstawiamy korzyści z zastosowania metod i zasad badań foresightowych w procesie konsultacji społecznych. Raport powstał z udziałem norweskich ekspertów foresightu i partycypacji, naszych partnerów w projekcie finansowanym przez Fundację Batorego ze środków EOG.

Platforma Konstruktywnych Konsultacji

Pobierz nasz poradnik dla organizatorów badań konsultacyjnych z wykorzystaniem metody delfickiej. Poradnik i platforma delficka powstały z udziałem norweskich ekspertów foresightu i partycypacji, naszych partnerów w projekcie finansowanym przez Fundację Batorego ze środków EOG.

State of the Future Index V4

Pobierz nasz raport wydany wspólnie z Unwiersytetem Pałackiego w Ołumuńcu, Uniwersytetem w Miszkolcu i Słowacką Akademią Nauk, w którym przedstawiamy wyniki projektu SOFI V4 finansowanego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. W ramach projektu, w partnerstwie z The Millennium Project skalkulowaliśmy i przeanalizowaliśmy nowe, zorientowane na przyszłość wskaźniki rozwojowe dla Polski i państw Grupy Wyszehradzkiej.

Future Work/Tech 2050 Polish Workshop Report

Pobierz raport z warsztatu Future Work/Tech 2050. Warsztat „Future Work/Tech 2050” zorganizowała i przeprowadziła foresightowa firma doradcza 4CF, która reprezentuje w Polsce globalny think-tank The Millennium Project.
Warsztat został zorganizowany we współpracy oraz ze wsparciem: Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością, Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Omawiane scenariusze opracowano w toku projektu Future Work/Tech 2050, prowadzonego obecnie przez The Millennium Project w kilkudziesięciu krajach na świecie.

Raport z konsultacji społecznych w Płocku

Pobierz raport z przeprowadzonego pilotażu z wykorzystaniem metody delfickiej w Płocku, które zostały przełożone na usprawnienia narzędzia i procesu jego wykorzystania. Jednocześnie, przekazane ZDM i UM w Płocku wyniki pilotażu pozwoliły zapewnić realny wpływ obywateli i org. obywatelskich na planowane w mieście inwestycje w rozbudowę infrastruktury rowerowej. Jednocześnie, zebrane od użytkowników i testerów uwagi dotyczące samego działania platformy pomogły nam w dopracowaniu narzędzia i wyznaczyły cele jego dalszego rozwoju.

Przedsiębiorczość. Poradnik dla dyrektorów szkół.

Pobierz przewodnik „Przedsiębiorczy w życiu i w szkole”, owocem projektu Instytutu Wolności i PTSP, w który na przestrzeni ostatnich dwóch lat zaangażowało się już kilkadziesiąt szkół z całej Polski i który ma służyć rozwojowi postaw przedsiębiorczych dzieci i młodzieży przez upowszechnienie dobrych, sprawdzonych praktyk. Rekomendowane w naszej publikacji działania pochodzą z najlepszych źródeł i sprawdziły się w dziesiątkach polskich szkół – zarówno na wsi, jak i w wielkich miastach. Każda szkoła w Polsce może realizować działania zebrane przez nas w tej książeczce.