Metoda delficka

Ekstrapolacja trendów może być zawodna w nowych realiachWykorzystanie energii jądrowej w celach...

Czytaj więcej