Poznaj wyniki projektów PTSP i włącz się w realizację kolejnych jako partner, wolontariusz lub sponsor!

 1. SOFI V4: Wspierany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki projekt opracowania nowego, nastawionego na przyszłość wskaźnika rozwojowego dla państw Grupy Wyszehradzkiej. Partnerami są: Słowacka Akademia Nauk, Uniwersytet Pałackiego w Ołomuńcu, Uniwersytet w Miszkolcu, The Millennium Project oraz 4CF sp. z o.o.
 2. Partycypacja: dzięki wsparciu Fundacji Batorego ze funduszy EOG, pracujemy nad zastosowaniem metod foresightu strategicznego do partycypacyjnego planowania infrastruktury. Po wstępnych działaniach i nawiązaniu partnerstw z polskimi i norweskimi instytucjami, staramy się obecnie o grant na sfinansowanie badań i wdrożeń w tym zakresie.
 3. Jedna lekcja o przyszłości: Czy zastanawiało Was kiedyś, ile godzin nauki w szkole dzieci i młodzież poświęcają na naukę historii, a ile na planowanie przyszłości? Ciekawa dysproporcja, prawda? A przecież to w przyszłości będziemy musieli zmierzyć się z konsekwencjami dzisiejszych wyborów: wyboru szkoły, kierunku studiów, głosu wrzuconego do urny wyborczej albo podpisu złożonego na umowie. PTSP opracowuje scenariusze Jednej lekcji o przyszłości i pilotażowy projekt adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych. Obecnie staramy się o pozyskanie środków na rozwój tej inicjatywy. Dotychczasowe wyniki naszych prac można pobrać z tego adresu – Przedsiębiorczość w szkole.
 4. State of the Future: We współpracy z polskim węzłem organizacji The Millennium Project tłumaczymy na język polski i upowszechniamy fragmenty prestiżowego raportu pt. „State of the Future”. Jest on jednym z głównych źródeł wiedzy o przyszłości. Udało nam się przygotować streszczenie tego raportu, które można pobrać stąd. Planujemy przygotować polską wersję tego raportu na rok 2015.
 5. RTD (Real Time Delphi): We współpracy ze środkowoeuropejskim węzłem The Millennium Project przeprowadziliśmy badanie delfickie pt. „Future of Poland and CEE Countries”. Miało ono na celu wykazanie, jakie zagrożenia oraz jakie możliwości stoją przed naszym regionem.
 6. Long bets:  „Czy naprawdę wierzysz w swoje własne prognozy? Ile byłbyś gotowy postawić na to, że w 2025…” We współpracy z The Long Now Foundation pracujemy nad polską wersją systemu długoterminowych zakładów, z których wygrane zasilać będą konta wybranych organizacji dobrocznnych.
 7. Polish Challenges: Jeden z głównych projektów prowadzonych przez Polskie Towarzystwo Studiów nad Przyszłością. Celem projektu jest określenie „wyzwań” jakim muszą stawić czoła przemysł i gospodarka Polski, aby zrównoważyć niedostatki rozwojowe względem reszty Europy. Projekt zakłada przeprowadzenie wywiadów wśród przedstawicieli elit akademickich i ekonomicznych, jak również konsultacji społecznych, aby które zaowocują raportem, wskazującym istotne przeszkody rozwojowe Polski.
 8. Księgozbiór: Trwale kontynuowany projekt naszej organizacji, który przez ostatnie 4 lata doprowadził do stworzenia najbardziej kompletnego księgozbioru z dziedziny teorii i zastosowań studiów nad przyszłością w Polsce. Księgozbiór PTSP liczy już blisko sto tomów oraz wydań elektronicznych po polsku, angielsku, francusku i niemiecku. Niektóre z nich to rzadkie egzemplarze, których próżno szukać na bibliotecznych półkach. Do tej pory projekt wsparli, poza członkami naszej organizacji, m.in.: Fundacja Batorego oraz Netzwerk Zukunftsforschung. Obecnie trwają prace nad listą kolejnych książek, które chcielibyśmy kupić. Poza zasobem książek naukowych, popularnonaukowych i czasopism pragniemy przeznaczyć część środków na dzieła literatury pięknej najważniejszych autorów-wizjonerów, takich jak Lem, Asimov i inni.
 9. Futures Literacy – 21st Century Skills: Dzięki wsparciu ministerstwa edukacji Holandii i we współpracy z Uniwersytetem Nauk Stosowanych w Groningen przeprowadziliśmy projekt badawczy w dziedzinie badań edukacyjnych, poświęcony pomiarowi kompetencji składających się na tzw. Futures Literacy. Kompetencje te można rozwijać na wiele sposobów, jednym z nich są warsztaty UNESCO Futures Literacy Laboratory, których współtwórcami i współprojektantami są eksperci naszej organizacji.
 10. Przyszłość Polski wg Google: Google jest dla współczesnego człowieka fundamentalnym źródłem wiedzy o świecie. Tu znaleźć można zarówno dzisiejsze newsy, jak i starożytne mity i źródła, a także… przyszłość! Zespół PTSP przeanalizował wyniku wyszukiwań Google pod kątem prognoz przyszłości Polski, które zawierają. Wyniki – zabawne i zastanawiające – można znaleźć na naszej stronie.
 11. Słownik Encyklopedyczny: Dzięki współpracy z polskim węzłem organizacji The Millenium Project pragniemy wydać pierwszą pozycję książkową firmowaną przez nasze Stowarzyszenie. Meksykański węzeł The Millenium Project zaoferował w zamian za niewysoką dotację prawa do tłumaczenia i publikacji encyklopedii „Futures”, którą wydał po angielsku i hiszpańsku. Obecnie trwają rozmowy z tłumaczami. Udało się uprawdopodobnić wydanie książkowe w prestiżowym Wydawnictwie Uniwersytetu Warszawskiego oraz finansowanie części tego przedsięwzięcia dzięki kooperacji z Warszawskim Kołem Leksykograficznym. Przewidujemy organizację eventu z okazji wydania słownika.