Spotkania z przyszłością

Trwa cykl comiesięcznych spotkań pod nazwą „Fantastyka i Futurologia”, organizowany przez Polską Fundację Fantastyki Naukowej we współpracy z Wydawnictwem IX oraz Krakowskim Biurem Festiwalowym, operatorem programu Kraków Miasto Literatury UNESCO. Nieprzypadkowo spotkania te nawiązują do słynnych esejów Stanisława Lema, w których krakowski pisarz, analizując gatunek science fiction, zastanawiał się nad kondycją naszej cywilizacji i kierunkami dalszego jej rozwoju. W ramach spotkań można udać się bowiem w podróż przez światy nauki oraz fantastyki, które przenikają się w zaskakująco wielu miejscach, czerpiąc z tych połączeń wzajemną inspirację. Wykłady i dyskusje literaturoznawców, pisarzy oraz ekspertów różnych dziedzin przybliżą słuchaczom problematykę stanowiącą filary fantastyki naukowej, rozpatrując ją zarówno w ujęciu bieżącego stanu wiedzy jak i naszych wyobrażeń o przyszłości.

Na comiesięczne wydarzenia, odbywające się w Pałacu Potockich, składają się wykłady poświęcone temu, co czeka naukę w tym stuleciu według niej samej oraz według spekulatywnych prognoz pisarzy. Fundacja zakłada bowiem, że przyszłość czai się gdzieś pomiędzy tym, co wyobrażone, a tym, co zbadane. Siłą rzeczy na spotkaniach rozmawia się też o przyszłości tej najbliższej, bo codzienność się tego domaga, kreśląc już kształty świata, który nadejdzie być może jeszcze za naszego życia.

Najbliższe spotkanie

Już 26 czerwca o godzinie 12:00 Fundacja zaprasza na trzecie spotkanie z cyklu Fantastyka i Futurologia. W zeszłym miesiącu mówiono o relacji człowieka ze środowiskiem cyfrowym. Najbliższe spotkanie poświęcone jest zagadnieniom ekonomii oraz gospodarki przyszłości. Link do wydarzenia

Miejsce: Pałac Potockich, Rynek Główny 20 w Krakowie

Godzina: 12:00-16:30 (wstęp wolny!)

Temat przewodni: Zasoby i ekonomia przyszłości

Program

12.00–13.00

Górnictwo pozaziemskie, a prawo międzynarodowe

Prelekcja: dr inż. Adam Jan Zwierzyński, Kamil Muzyka

Ziemia posiada ograniczone ilości surowców, których nasza cywilizacja, aby się rozwijać, z każdą dekadą potrzebuje coraz więcej. Wcześniej czy później człowiek będzie zmuszony sięgnąć po bogactwa naturalne jakie oferuje Układ Słoneczny. Posiadamy już zręby koniecznej do tego technologii, ale odrębną kwestią pozostają porozumienia międzynarodowe w tym zakresie. Prelekcja, prowadzona przez specjalistów związanych z tymi zagadnieniami, przybliży temat wydobycia surowców z planetoid, Księżyca oraz innych ciał niebieskich w kontekście bieżących oraz przyszłych regulacji prawnych. 

13.30–14.30

Światotwórstwo z punktu widzenia ekonomii

Prelekcja: Paweł Majka

Zwykło się mówić, że pieniądz rządzi światem. Rzeczywistości kreowane przez autorów fantastyki wielokrotnie podkreślają ten fakt. Od wody pozyskiwanej z pasa planetoid, poprzez księżycowy hel-3 aż po narkotyczną przyprawę, fikcyjne gospodarki często opierają się na przemyślanych zależnościach, łączących wpływy polityczne z popytem na konkretne towary i usługi oraz kontrolą ich podaży. Podczas prelekcji, którą poprowadzi trzykrotny laureat nagrody im. Jerzego Żuławskiego, przybliżone zostaną różne koncepcje ekonomii w twórczości science fiction.

15.00–16.30

Potrzeby gospodarcze przyszłości. Jakie surowce będą nam niezbędne oraz czym będziemy za nie płacić.

Panel: Ewelina Zambrzycka-Kościelnicka, dr inż. Jan Adam Zwierzyński, Paweł Majka

Przyrost populacji, nieustanny wzrost konsumpcji oraz rozwój technologiczny sprawiają, że w nadchodzących dekadach ludzkość będzie potrzebowała coraz więcej zasobów, zarówno w postaci surowców naturalnych jak też energii czy mocy obliczeniowej. Wyzwania stawiane przez gospodarkę przyszłości być może wymagać również będą zupełnie nowego podejścia do kwestii wymiany dóbr oraz waluty. Podczas panelu dyskusyjnego nasi goście zastanowią się nad tym, jak kształtować się mogą modele ekonomiczne w nadchodzących dekadach i stuleciach.