Nasz wniosek w konkursie na rozwój instytucjonalny organizacji pozarządowych zyskał aprobatę Urzędu m. st. Warszawy. Współfinansowaniem objęto nasz projekt pt. „Strategia rozwoju Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością w kontekście ekspansji projektu Jedna Lekcja o przyszłości”.

Dzięki dofinansowaniu będziemy mogli rozwinąć nasze wewnętrzne procedury, system zarządzania, szkoleń oraz fundraisingu, aby jeszcze lepiej realizować misję PTSP. Projekt będzie realizowany od marca do czerwca bieżącego roku.