Granica wzrostu Chin w 2020 roku, a w 2060 roku już zupełnie inne oblicze świata, w którym Chiny, Indie i tzw. ROW (Rest of the World, kraje spoza gospodarczej czołówki świata) zdominują stare potęgi, takie jak USA i Unia Europejska i Japonia. Takie wnioski płyną z nowego raportu OECD „Looking to 2060”.