Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką studiów nad przyszłością do odwiedzenia 3 marca o godz. 12:30 w Auli Wydziału Zarządzania AGH w Krakowie naszego panelu dyskusyjnego PTSP w Krakowie, współorganizowanego z Wydziałem Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. AGH&PTSP – to brzmi jak dobre połączenie.

Uczestnictwo w różnych przejawach kultury: polityce, religii, gospodarce wiąże ze sobą ludzi w życiu zbiorowym. Skład „kleju społecznego”, w którym nawiązywane są relacje ewoluował na przestrzeni wieków i prawdopodobnie również w przyszłości ulegał będzie zmianom.

Jak ugryziemy temat na AGH?

Zmiany społeczno-technologiczne, które dokonują się na naszych oczach, mogą być zwiastunami nowych społeczeństw XXI wieku – ale mogą też się okazać krótkotrwałym trendem, który na dłuższą metę nie zmieni struktury społecznej. Planowany panel ma za zadanie przybliżenie do odpowiedzi na pytanie o wizje społeczeństwa przyszłości, w których stosunki społeczne mogą być mediowane przez przyszłe, bodajże związane z technologiami informacyjnymi, zjawiska kulturowe.

Projektowany panel ma zamiar foresightowy – ma służyć nie tylko zarysowaniu prognoz, lecz także poszukiwaniu funkcjonujących obecnie założeń co do roli technologii w życiu społecznym, które mogą w przyszłości okazać się nietrwałe. Dzięki temu słuchacze będą mieli sposobność nie tylko do poznania punktów widzenia panelistów, lecz również do postawienia na własny użytek pytań o wpływ zmieniających się na stosunki społeczne.

Wśród panelistów:

dr Aleksandra Przegalińska (Akademia im. Leona Koźmińskiego)

dr hab., prof. AGH Leszek Porębski (AGH w Krakowie)

dr hab. Jacek Gądecki (AGH w Krakowie)

Łukasz Mirocha (DeLab UW)

Jakub Kulesza (Edisonda)

Panel poprowadzi Norbert Kołos, który jest partnerem zarządzającym 4CF i członkiem naszego stowarzyszenia.

Celem konferencji jest dyskusja nad społecznymi i kulturowymi zjawiskami, mającymi swój początek w XXI wieku, powstającymi na styku nowoczesnych technologii (również cyfrowych) i działalności społeczno-kulturowej człowieka. Szczegółowe informacje o konferencji znaleźć można na stronie internetowej Wydziału.

AGH&PTSP

By Andrzej Otrębski (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons