Jak w społeczeństwach o silnie zaakcentowanym egalitaryzmie, akcentującym równość szans, wprowadzać programy edukacyjne adresowane wyłącznie do szczególnie uzdolnionych i zmotywowanych studentów? Czy takie inicjatywy mają przyszłość poza przestrzenią eksperymentu? Czy w przyszłości zwiększą konkurencyjność szkół wyższych w Niderlandach? Ekspert PTSP pomagał znaleźć odpowiedź na te i inne pytania o przyszłość szkolnictwa wyższego prowadząc kurs mistrzowski (masterclass) foresightu na Uniwersytecie Hanzeatyckim w Groningen.

22 stycznia na zaproszenie Hanzehogeschool Groningen oraz największego holenderskiego medium naukowego ScienceGuide i przy udziale rządowego Sirius Programme, ekspert PTSP prowadził w Groningen kurs mistrzowski dla rektorów, dziekanów, kierowników studiów i decydentów edukacyjncyh w dziedzinie foresightu strategicznego na potrzeby szkolnictwa wyższego oraz warsztat nt. przyszłości kształcenia studentów szczególnie uzdolnionych. Nasz ekspert wszedł w skład specjalnej grupy ekspertów międzynarodowych, wspólnie z rektorem Metropolitan University College z Kopenhagi oraz dyrektorem sekcji foresightu UNESCO.

Spotkanie okazało się też okazją do szerszych rozmów na temat przyszłości edukacji uniwersyteckiej i zmieniających się kryteriów wyboru kształcenia przez młodzież dziś i w perspektywie dwudziestoletniej.

By Bert Kaufmann from Roermond, Netherlands (Groningen, the Netherlands Uploaded by russavia) [CC BY 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia Commons