Polskie Towarzystwo Studiów nad Przyszłością i 4CF The Futures Literacy Company podjęły się próby zidentyfikowania rzeczy, za które nasi potomkowie mogą uznać nas za barbarzyńców. Poprosiliśmy futurystów z całego świata o ich pomysły, które następnie pogrupowaliśmy i przetworzyliśmy, aby uzyskać listę 93 potencjalnych „barbaryzmów”.  

Teraz zapraszamy Was do udziału i oceny pomysłów według następującego kryterium: 

“Jak dużym objawieniem (zaskakujące) jest dla Ciebie to, że [pozycja z listy] może być uznana za obrzydliwą przez naszych potomków w roku 2122?”

Możesz ocenić każdy pomysł z listy w skali od 0 do 5, gdzie 0 odpowiada „wcale mnie nie zaskoczyło LUB nie zgadzam się z propozycją”, a 5 oznacza „całkowite olśnienie”. 

Kliknij tutaj i przejdź do kwestionariusza. Głosujmy!

Ze względu na międzynarodowy charakter projektu ankieta dostępna jest tylko w wersji angielskiej.