24 i 25 listopada odbyło się w Oslo zorganizowane przez nasze stowarzyszenie oraz Jernbaneverket, we współpracy z Innovasjon Norge seminarium foresightowe adresowane do przedstawicieli norweskich agencji rządowych, zajmujących się budową i utrzymaniem infrastruktury transportowej.

Tematem seminarium było poszerzanie partycypacyjności procesów planowania inwestycji transportowych w Norwegii. Szczegółowa relacja dostępna jest na stronie naszego projektu Nowe metody partycypacyjnego planowania inwestycji transportowych.