Superorganizm jest tematem tegorocznego Festiwalu Przemiany, który odbędzie się w Centrum Nauki Kopernik 6-9 października 2023 r. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Powtarzając za Rafałem Kosewskim, kuratorem Festiwalu: Tegoroczne Przemiany biorą pod lupę przedrostek „super” jako wyraz ducha naszych czasów (Zeitgeist), w których przyszłość homo sapiens napędzana jest potrzebą coraz sprawniejszego i dłuższego życia. Chcemy stać się najlepszą wersją samych siebie – najładniejszą, najsilniejszą, doskonałą. Czy to źle? Czy istnieją jakieś nieprzekraczalne granice? Jaką stworzymy sobie przyszłość? Podczas festiwalu można będzie spojrzeć na superorganizm z różnych perspektyw, poznać stan aktualnej wiedzy naukowej, opinie i spekulatywne wizje ekspertów i artystów oraz poszukać własnych odpowiedzi na trudne pytania. Przemiany to platforma nieskrępowanej wymiany myśli pomiędzy naukowcami, technologami, projektantami, artystami i wszystkimi tymi, którzy zainteresowani są możliwymi kierunkami rozwoju na różnych płaszczyznach życia społecznego. 

Program tegorocznego festiwalu obejmuje interdyscyplinarne panele eksperckie, debaty poświęcone biohakerom, żołnierzom i sportowcom przyszłości, pokazy filmowe, performance i wystawę o charakterze art&science. Odbędą się również koncerty muzyki elektronicznej z wizualizacjami na kopule planetarium oraz spotkania i warsztaty w kawiarni festiwalowej.

Festiwal otworzy dr Ruth Dudek-Wicher, która opowie o badaniach nad mikrobiomem  i jego znaczeniu dla naszego zdrowia, prof. Bogusław Pawłowski, który przybliży wybrane aspekty ewolucji ludzkiego organizmu i związane z nią różnorodne kompromisy, świadczące o dotychczasowym sukcesie adaptacyjnym naszego gatunku i Olivia Arthur, która przedstawi swój projekt fotograficzny, dokumentujący współczesną ewolucję technologiczną człowieka. 

Otwarcie uzupełni wernisaż wystawy, prezentującej prace uznanych polskich i zagranicznych artystów, działających w obrębie sztuki nowych mediów, bio artu oraz sztuki kinetycznej oraz występ poety i muzyka – Macieja Polaka.

Sobotnie panele eksperckie zdominuje biotechnologia. Będzie mowa o medycynie regeneracyjnej, biodruku i długowieczoności. Zostaną zaprezentowane projekty bionicznej trzustki i ulepszonego serca. Z kolei w trakcie debat człowiek przyszłości będzie dyskutowany na podstawie jego wcielenia w roli żołnierza, sportowca i biohakera. 

Poza naukowcami, odbędą się również spotkania z artystami. Dr Ellen Pearlman zaprezentuje interaktywną instalację multimedialną Language Is Leaving Me — An AI Opera Of the Skin, skoncentrowaną na związkach pomiędzy sztuczną inteligencją, pamięcią, traumą i wojną, a Elvin Flamingo pokaże instalację Plant Animals. Symbiosity of Creation traktującą o  roślinach-zwierzętach, przykładzie symbiozy bezkręgowców z żyjącymi w ich ciele mikroalgami. Z performancem  „przedłużenie” wystąpi też Pamela Leończyk. 

W kinie Przemian pokazane zostanie pięć dokumentów przedstawiających różne spojrzenia na ludzką cielesność. Seanse można to połączyć z degustacjami i warsztatami w kawiarni festiwalowej. 

N zakończenie Jacek Dukaj, pisarz science fiction i Jowita Michalska z Digital University będą rozmawiać o transhumanistycznych projektach radykalnego przedłużania życia, granicach ulepszania organicznych ciał oraz ich syntetycznych zamiennikach.

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym programem Festiwalu na stronie Centrum Nauki Kopernik.