„Otaczające nas scenariusze zagłady: zmiany klimatyczne, wymieranie gatunków, osłabienie demokracji, nieludzka technicyzacja świata wskazują na negatywną przyszłość. Dystopijne narracje mogą być dzwonkiem alarmowym, ale poza krytyką teraźniejszości nie przedstawiają żadnej alternatywy na lepszą przyszłość. Dystopie pokazują raczej fatalizm, rezygnację i beznadzieję. Czy nie potrzebujemy silnych utopijnych wizji, by przeciwstawić się dystopii? Utopie formułują przecież pożądane przyszłości i w ten sposób wskazują kierunki  działania. Niemniej jednak – co opisał również Stanisław Lem – wielkie utopie polityczne nas rozczarowały po klęsce komunizmu realnego i niespełnionych obietnicach neoliberalizmu. Chcemy przezwyciężyć uproszczony dualizm między utopią a dystopią nie poprzez dążenie do nieosiągalnie doskonałej utopii, ale poprzez aktywny opór wobec dystopijnych narracji o przyszłości. Pomiędzy utopią a dystopią znajduje się antydystopia, bunt przeciwko nieludzkim i negatywnym przyszłościom.”

Autorzy kongresu stawiają tezę. “Przyszłość będzie niedoskonała i chaotyczna, ale wbrew wszystkiemu możemy uczynić ją lepszym miejscem.” 

Częścią kongresu pod kuratelą Isabelli Hermann jest program filmowy dostępny online. Zatytułowany CZŁOWIEK JUTRA – CZŁOWIEK W ŚWIECIE JUTRA program będzie refleksją nad pojęciem tożsamości i różnorodności w erze sztucznej inteligencji i wirtualnej rzeczywistości. Selekcja filmów ma pokazać, że obrazy pod etykietą Science Fiction mogą być także zupełnie inne. Żadnych spektakli z zestawu konstrukcyjnego popularnej mitologii, żadnych fantazji o wiecznej walce, zniszczeniu i apokalipsie, żadnych czołowych postaci w futurystycznych przebraniach. Chodzi o osobiste wizje i transgresje, o film jako eksperyment myślowy i formalny, o swobodniejsze myślenie i narrację wykraczającą poza prosty dualizm utopii i dystopii, o rozumienie przyszłości jako otwartej przestrzeni, która jest czymś więcej niż tylko przedłużeniem teraźniejszości i jej problemów. Chodzi o science fiction jako odważny gatunek.”

Program filmowy (VOD): 9 – 14 listopada 2021 r.

Kongres: 10 – 12 listopada 2021 r.

Na wydarzenie można zarejestrować się tu.

Kongres to regionalny projekt Goethe-Institut w Bratysławie, Budapeszcie, Krakowie, Pradze i Rydze.

W kongresie uczestniczyć będą wspaniali mówcy, naukowcy, autorzy i artyści: Georg Seesslen, Cory Doctorow, Chen Qiufan / Stanley Chan, Lukas Likavcan,Bogna M. Konior, Aleksandra Sowa, Zsolt Miklosvolgyi, Isabella Hermann, Michaela Musilova, Vit Bohal, Mario Z. Nemes, Rike Flämig, Daniel Grun,, Kaj Duncan David, Deniss Hanovs, Rudolf Rosa, Jörg Piringer, David Kostak, Elīna Reitere, Sonora Broka,Aleksandra Katarzyna Przegalińska-Sierkowska, Lorena Jaume-Palasí, Wenzel Mehnert, Matej Fandl, Robert Bramkamp, Ronit Wolf, Theresa Schlesinger, Michellle Christensen.

Filmy dostępne podczas festiwalu w reżyserii: Sandra Wollner, Rainer Werner Fassbinder, Marek Piestrak, Lynn Hershman-Leeson, Robert Bramkamp, Janek Totaro, Johannes Kohout, Václav Mergl, Grigori Kromanov.