W dniach 15-16 maja 2018 roku w hotelu Panorama w Mszczonowie odbędzie się IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Biznesowa pt.: Inżynieria Przyszłości 2018. Innowacyjne rozwiązania techniczne i organizacyjne dla przemysłu organizowana przez Instytut Technologii Eksploatacji – PIB we współpracy z Business Centre Club. Patronat honorowy nad Konferencją objął Komitet Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk.

Główne obszary tematyczne:

  • Innowacyjne systemy automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych;
  • Zaawansowane hybrydowe technologie inżynierii materiałowej;
  • Innowacyjne systemy wspomagania bezpieczeństwa technicznego i środowiskowego;
  • Zaawansowane techniki projektowania, wytwarzania i kontroli prototypowych maszyn i urządzeń technicznych
  • Systemy wspomagania innowacji w transferze wiedzy z nauki do gospodarki.

Zapraszamy do przedstawienia w formie prezentacji, posterów przedsięwzięć realizowanych na linii nauka-biznes, ukierunkowanych na wdrożenie wyników do praktyki rynkowej.

Szczegółowe informacje na temat Konferencji znajdują się na stronie: www.futureengineering.itee.radom.pl