Ludzie z kryminalną przeszłością nie budzą zaufania, ale Ci, których interesuje kryminalna przyszłość? 

Strona criminalfuture.com porusza zagadnienia wpływu nowych technologii na szeroko rozumiane prawo karne. Podejmowane są na niej tematy szczegółowe, stanowiące odpowiedź na pojawiające się rewolucyjne rozwiązania technologiczne, jak i odnosi się do problemów bardziej ogólnych, takich jak filozofia karania czy sztuczna inteligencja.

Autor jest doktorantem z zakresu prawa karnego oraz filozofii. W swojej pracy naukowej stara się łączyć obie dyscypliny w perspektywie badań nad przyszłością.

Polecamy śledzenie tej strony wszystkim zainteresowanym przyszłością przestępczości i wymiaru sprawiedliwości. Warto przypomnieć, że nasz ośrodek The Millennium Project identyfikuje ponadnarodowe sieci przestępcze jako jedno z 15 głównych wyzwań ludzkości w raporcie State of the Future.