14 i 15 stycznia koordynator badań PTSP, Kacper Nosarzewski przebywał w Białymstoku na zaproszenie Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej. W toku wizyty, poza zebraniami wokół zagadnień foresightu strategicznego, nasz przedstawiciel prowadził zajęcia dla studentów pierwszego w Polsce programu edukacji inżynierskiej ukierunkowanego na gospodarkę usługową kierunku Zarządzanie i Inżyniera Usług.

Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej utworzony został w 2001 roku, w wyniku przekształcenia istniejącego od 1993 roku Instytutu Zarządzania i Marketingu i jest obecnie jednym z największych wydziałów Politechniki Białostockiej. W krajobrazie nauki polskiej wyróżnia go ukierunkowanie na foresight strategiczny – pracownicy wydziału i uczelni tworzyli zrąb kadrowy wielu polskich projektów foresightowych w minionej dekadzie. Politechnika Białostocka jest jedną z najlepszych polskich uczelni technicznych.

By SilverTree (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

By SilverTree (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons