Czy z tego, jakie nowe słowa pojawiają się w polszczyźnie można wyciągnąć wnioski na temat trendów? Jakie siły wpływają na słownictwo Polaków i jak to będzie wyglądać w przyszłości? W jaki sposób neologizmy nadążają za rzeczywistością? Na te i inne pytania odpowiadał ekspert PTSP Kacper Nosarzewski, który na zaproszenie Obserwatorium Językowego Uniwersytetu Warszawskiego przeprowadził warsztaty dla nauczycieli-polonistów. W toku warsztatu promowaliśmy również nasz nowy projekt „Jedna lekcja o przyszłości„.

Co neologizmy mówią o przyszłości?

 

O neologizmach z udziałem znanych ekspertów

Podczas warsztatów na materiale empirycznym obejmującym kilkadziesiąt najnowszych jednostek języka, w tym słownictw foresightowego i inspirowanego trendami społeczno-technicznymi omówiono współczesne procesy neologizacyjne w polszczyźnie. Prowadzący i uczestnicy pracowali wspólnie nad scenariuszami zajęć dydaktycznych dotyczących najnowszego słownictwa polskiego i leksykografii. Każdy z warsztatów współprowadził założyciel i współredaktor Obserwatorium Językowego Uniwersytetu Warszawskiego, Maciej Czeszewski, w drugiej części, w wybranych dniach, warsztaty współprowadzone były przez zaproszonego eksperta. Wśród tegorocznych ekspertów, poza przedstawicielem PTSP, wystąpił m.in. Bartosz Chaciński, dziennikarz tygodnika „Polityka”.

Najnowsze słownictwo ze wsparciem Narodowego Centrum Kultury

Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego oraz Obserwatorium Językowe Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowały warsztaty pt. NAJNOWSZE WYRAZY W NATARCIU poświęcone edukacji w zakresie najnowszych zjawisk neologizacyjnych w polszczyźnie. Podczas warsztatów zaprezentowano założenia badawcze, sposób działania i zasoby leksykalne Obserwatorium Językowego Uniwersytetu Warszawskiego i jego fanpejdża Nowe Wyrazy. Obserwatorium jest słownikiem najnowszych, nierejestrowanych dotychczas jednostek języka, a zarazem platformą współpracy między specjalistami a użytkownikami polszczyzny, którzy zgłaszają swoje propozycje haseł słownikowych, redagowanych i publikowanych przez redaktorów projektu. Obserwatorium stanowi nierzadko jedyne źródło pozwalające zapoznać się ze znaczeniami, sposobami używania i kontekstem kulturowym nowych słów.

Dla kogo?

Warsztaty adresowane były do nauczycieli polonistów wszystkich szczebli nauczania (podstawowego, gimnazjalnego, ponadgimnazjalnego oraz akademickiego), zwłaszcza z mniejszych miejscowości mających utrudniony dostęp do najnowszych dokonań naukowych i metod edukacyjnych w zakresie najnowszej leksyki i kultury polskiej. Na rok 2018 planowane jest kolejne wydanie warsztatów, w poszerzonej formule.