W styczniu 2016 r. dr Loes Damhof, nauczycielka akademicka z Hanzeatyckiego Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Groningen wzięła udział w lekcji mistrzowskiej foresightu w edukacji, prowadzonej przez eksperta Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością, Kacpra Nosarzewskiego. To spotkanie okazało się brzemienne w skutki.

Polskie Towarzystwo Studiów nad Przyszłością od 2013 r współpracuje z UNESCO w ramach działań zmierzających do upowszechniania foresightu i studiów nad przyszłością w każdej dziedzinie życia i wśród przedstawicieli różnorodnych grup społecznych. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat nasi eksperci, we współpracy z firmą 4CF, doradzali holenderskim nauczycielom akademickim we wdrożeniu innowacyjnego programu edukacyjnego „Futures Literacy”, dotyczącego kompetencji w zakresie przyszłości.

UNESCO

Projekt rozpoczął się w styczniu 2016 r., kiedy na zaproszenie holenderskiego zrzeszenia elitarnych kierunków Honors ekspert PTSP przeprowadził lekcję mistrzowską foresightu w edukacji dla wiodących wykładowców z całego kraju. Przy okazji tego spotkania rozpoczęły się też prace nad projektem Futures Literacy, którego liderką jest dr Loes Damhof z Hanzeatyckiego Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Groningen. Dr Damhof została w 2016 r. wyróżniona nagrodą najlepszego nauczyciela akademickiego w Holandii i otrzymała z tego tytułu od ministerstwa edukacji grant w wysokości 50 tys. euro, który umożliwił realizację tego projektu.

UNESCO PTSP

Nasi eksperci, uczestnicząc w wydarzeniach projektu w Holandii, Francji i Włoszech, a także szkoląc holenderskich nauczycieli akademickich, wnieśli do projektu doświadczenie i wiedzę w wykorzystaniu koncepcji i metod foresightowych UNESCO. W ramach projektu zrealizowano kilkanaście warsztatów i sesji strategicznych, poruszających tak zróżnicowane tematy jako przyszłość uczenia się, przyszłość migracji czy przyszłość zdrowego starzenia się.

Projekt zakończył się znaczącym sukcesem i jest kontynuowany.Na pierwszy kwartał 2018 r. przewidujemy również nowe działania projektowe w Warszawie, prowadzone z udziałem nowopowstałego zespołu wyszkolonych przez nas na zlecenie UNESCO holenderskich doradców i związane z podnoszeniem kompetencji w zakresie przyszłości młodzieży szkolnej.

Przedstawiamy również (na górze strony) film podsumowujący projekt, zrealizowany przez wiodącego holenderskiego twórcę kina dokumentalnego Marcela Siegemunda.

eksperci PTSP