Riel Miller rozwinął pojęcie „Futures literacy” (pol. umiejętności w dziedzinie przyszłości) określające zestaw kompetencji, które umożliwiają systematyczne myślenie o przyszłości i przygotowanie się do niej. Osoba charakteryzująca się FL nie boi się kwestionować swoich przekonań odnośnie przyszłości. Rozumie, że przyszłość nie jest zdeterminowana, lecz zależy od szeregu czynników, z których pewna część podlega jej wpływowi i może być przez nią kształtowana. Wie przy tym, że gdy przyszłość już się wydarzy i stanie się teraźniejszością, będzie to teraźniejszość wspólna dla wszystkich. Dlatego spodziewając się, że świat ogranie wojna, nie oczekuje raczej by miała dożyć późnej starości w szczęściu i zdrowiu. Osoba posiadająca umiejętności w dziedzinie przyszłości potrafi przygotować się na najgorszy scenariusz i aktywnie dąży do realizacji scenariusza przez siebie pożądanego.

Czy warto być futures literate? Z pewnością! Umiejętności w dziedzinie przyszłości mają szczególną wartość we współczesnym turbulentnym świecie. Pomimo dynamicznie zachodzących zmian, musimy dzisiaj podejmować decyzje, które będą kształtować nasze jutro. Kompetencje z dziedziny przyszłości są w tym pomocne. A co jeśli ktoś ich nie posiada? Doświadczenia metodyków z całego świata pokazują, że umiejętności te można rozwijać poprzez odpowiednią edukację. Dotychczas jednak możliwości te były dostępne dla nielicznych osób, mających dostęp do zamkniętych szkoleń na wybranych uczelniach lub drogich kursach.

Dobra wiadomość jest taka, że umiejętności w dziedzinie przyszłości niebawem będzie mogła rozwijać każda osoba z dostępem do internetu. Wszystko za sprawą projektu beFORE realizowanego ze środków programu Erasmus+ przez europejskie konsorcjum wyższych uczelni, instytutów badawczych i przedsiębiorstw, w tym współpracującej z PTSP firmy 4CF. Celem projektu beFORE (Becoming Future-ORiented Entrepreneurs in universities and companies) jest umożliwienie europejskim studentom, pracownikom naukowym oraz właścicielom i pracownikom przedsiębiorstw podnoszenia kwalifikacji w zakresie myślenia o przyszłości. Efektem projektu, którego realizacja przewidziana jest na lata 2017-2019, będą otwarte szkolenia e-learningowe z modułami dostosowanymi do specjalnych potrzeb każdej z tych grup.

Już nie możemy się doczekać!