Minister spraw społecznych Mahmoud Ben Roudhane otwiera prace konferencji.

Od 3 do 5 marca przedstawiciel naszego stowarzyszenia przebywał w Tunezji na zaproszenie Instytutu Studiów Strategicznych z Tunisu, rządowego centrum analitycznego, które postawiło przed grupą międzynarodowych ekspertów w dziedzinie foresightu zadanie poprowadzenia rozmów międzyśrodowiskowych nt. transformacji demokratycznej.

W toku dwudniowych warsztatów i konferencji poruszano różnorodne zagadnienia związane z zarządzaniem zmianą w środowisku publicznym, ale także ze społecznym i politycznym wymiarem planowania oraz Futures Literacy – poziomem kompetencji w zakresie świadomego podejmowania decyzji, kształtujących przyszłość. Naturalnym kontekstem prac były Cele Zrównoważonego Rozwoju (CRZ) ONZ – jak powiedział przy okazji tego wydarzania dr Riel Miller z UNESCO: „Wdrażanie Agendy 2030 i CRZ wymaga podniesienia standardów naszego namysłu nad przyszłością; nad tym, w jaki sposób chcemy dać naszym społeczeństwom pokój,  dobrostan, zdrowie, inkluzywność i zdolność przetrwania.”. Nasz polski ekspert, Kacper Nosarzewski prowadził grupę, która skupiła się na sprawach systemu opieki zdrowotnej i zdrowia publicznego Tunezji. Jest to związane z nowymi projektami stowarzyszenia, o których będziemy informować wkrótce.

Dwudniowy program opracowany był w ścisłej współpracy z tunezyjskimi ekspertami, których blisko 60 wzięło udział w pracach grup roboczych. Oficjalną relację z wydarzenia można znaleźć na stronie UNESCO.

 

 

Projekt sfinansowany został we współpracy pomiędzy ITES, programem MOST UNESCO oraz Fundacją Konrada Adenauera.