Przyszłość handlu detalicznego nie jest przesądzona – kształtują ją wspólnie konsumenci i gracze rynkowi. Jak więc uzyskać przewagę strategiczną i zaskakiwać konkurencję, jednocześnie samemu nie dając się zaskoczyć?

Rynek handlu detalicznego w kolejnej dekadzie podlegać będzie wpływowi szeregu czynników zmian. Najważniejsze  z nich zostały w raporcie przeanalizowane i zgrupowane w klastry określające cztery scenariusze przyszłości. Jeden z nich, to scenariusz kontynuacji, odpowiadający prostej ekstrapolacji trendów. Trzy pozostałe opisują wersje przyszłości, w których jeden bądź więcej z aktualnych trendów ulegnie zmianie. Zmiana ta  zmodyfikuje w sposób istotny warunki gry dla detalistów.

Przyszłość handlu detalicznego w czasach burzliwych zmian

Szybkie zmiany rynkowe sprawiają, że znacznie trudniej jest opracować strategię działania odporną na przyszłość. Wnioski zawarte w raporcie, który można pobrać bezpłatnie z banku wiedzy 4CF. pomagają w zidentyfikowaniu obszarów szczególnie interesujących z perspektywy dużych sieci handlowych i e-commerce. Norbert Kołos, prezes zarządu 4CF przekonuje: „Detaliści muszą zrobić kolejny krok w stronę nowych źródeł wiedzy o konsumentach i rozwiązaniach. W tej chwili dysponują coraz większą wiedzą o zachowaniach konsumenckich, ale informacje historyczne tylko zarysowują obecne trendy. Przyszłość należy do tych, którzy będą w stanie wpłynąć na rozwój trendów, zmienić je lub stworzyć nową propozycję obok głównego nurtu. W mainstreamowych raportach o przyszłości handlu detalicznego znaleźć można wskazówki, jak upodobnić się do liderów rynku. Raporty 4CF służą temu, by się od nich odróżnić i wygrać w strategicznym wyścigu”.

przyszłość handlu detalicznego

Norbert Kołos, partner zarządzający w 4CF przekonuje: „Detaliści muszą zrobić kolejny krok w stronę nowych źródeł wiedzy o konsumentach i rozwiązaniach. W tej chwili dysponują coraz większą wiedzą o zachowaniach konsumenckich, ale informacje historyczne tylko zarysowują obecne trendy. Przyszłość należy do tych, którzy będą w stanie wpłynąć na rozwój trendów, zmienić je lub stworzyć nową propozycję obok głównego nurtu. Raport “Niespodziewana przyszłość handlu detalicznego” wychodząc poza standardową ekstrapolację trendów daje wskazówki, jak budować przewagę wyprzedzając rynek”.

Co zaskoczy w przyszłości?

Lektura raportu prowadzi do kilku ciekawych wniosków. Przede wszystkim, analiza scenariuszowa wskazała, że nie wszystkie z rozwiązań, które cieszą się obecnie dużym hypem, są jednakowo bezpieczne w adaptacji przez detalistów. Taką syreną, czyli rozwiązaniem kuszącym, jednak względnie odległym i przynoszącym relatywnie niewielkie korzyści konsumentom przyszłości okazała się np. daleko idąca personalizacja oferty sklepów z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji. Stało się tak za sprawą wysoce niesprzyjających warunków w scenariuszach interwencji – gdzie przetwarzanie danych osobowych podlega dalszym obostrzeniom – i technokryzysu – w którym obawa o bezpieczeństwo przewyższa korzyści płynące ze spersonalizowanej oferty.

W raporcie są też niespodzianki pozytywne. W tym kontekście również warto wspomnieć rozwiązanie wspierane sztuczną inteligencją. Jest to zaawansowana optymalizacja procesów biznesowych. Chociaż rozwiązanie to jest z pozoru niewidoczne dla przeciętnego Kowalskiego, wg raportu pozwoli znacząco poprawić jego obsługę we wszystkich analizowanych scenariuszach. Co więcej, jego adaptacja przez mainstream może nastąpić wcześniej niż się wydaje. W najbardziej sprzyjających warunkach może stać się to już za niespełna trzy lata.

Z rozwiązań bardziej odległych w czasie, warto zwrócić uwagę na wykorzystanie hologramów w handlu detalicznym. Chociaż wydaje się to jeszcze pieśnią przyszłości, raport daje nadzieję, że dla konsumenta w 2028 roku hologram w sklepie stanie się widokiem zupełnie naturalnym.

Raport 4CF to wstęp do pogłębionej analizy

Jednak aby na rynkach przyszłości zaskakiwać konkurencję jednocześnie samemu nie dając się zaskoczyć, potrzeba głębszej analizy, uwzględniającej znacznie więcej rozwiązań. Taka analiza, wraz ze stałym monitorowaniem otoczenia w poszukiwaniu wczesnych sygnałów ostrzegawczych, to klucz do uzyskania zdolności surfowania na fali zmian. Dzięki niej, można kształtować pożądane scenariusze przyszłości i wykorzystywać zmiany do skutecznej realizacji długoterminowych celów rozwojowych. Warto mieć świadomość, że wiele organizacji, dysponuje już podobnymi do niniejszego, lecz niejawnymi i znacznie bardziej rozbudowanymi, opracowaniami, w oparciu o które starają się budować swoją przyszłą przewagę. Foresight zyskuje w Polsce coraz więcej zwolenników w kręgach kadry zarządzającej, a wśród odbiorców usług firm specjalizujących się w foresighcie są także sieci handlowe.

Pobierz raport z biblioteki 4CF