Budowanie umiejętności foresightowych, inteligentny rozwój miast, technologie radykalne i przyszłość rynku pracy – to gorące tematy w środowisku praktyków foresightu, którzy w dniach 24  – 25 listopada 2015 r. spotkali się w Zagrzebiu, żeby przedyskutować możliwości realizacji projektów dotyczących tej tematyki.

Mowa o spotkaniu przedstawicieli sieci Foresight Europe Network (www.feneu.org) reprezentujących region Europy (EuMPI) w The Millennium Project. Uczestnicy spotkania zaprezentowali aktualnie realizowane przedsięwzięcia o tematyce foresightowej oraz inicjatywy planowane na rok 2016 w: Hiszpanii, Słowenii, Chorwacji, Niemczech, Holandii oraz w Polsce (Anna Sacio-Szymańska, ITeE – PIB, Polski Oddział TMP). Ponadto konferencję odwiedził Robby Berloznik – wiceprzewodniczący grupy eksperckiej pn. Horizon 2020 experts group on Strategic Foresight for R&I Policy (SFRI), która funkcjonuje od niedawna przy Komisji Europejskiej. Omówił cele i zadania SFRI oraz oczekiwania Komisji względem roli foresightu w formułowaniu polityki UE.

Ważną część spotkania stanowiła analiza tematyki konkursów, w ramach których w pierwszym półroczu 2016 r. zostaną przygotowane projekty sygnowane przez sieć FEN. Moją rolą było przedstawienie prezentacji dot. 14 konkursów w ramach Programu Horyzont 2020 zbieżnych z priorytetami sieci FEN na 2016 rok. Obecnie trwa formowanie konsorcjów projektowych do przedsięwzięć, które będą przygotowywane w pierwszym kwartale 2016 r.

Polski The Millennium Project, w pierwszej kolejności, będzie pracować nad diagnozowaniem poziomu dojrzałości foresightowej w przedsiębiorstwach oraz wśród uczelni, a także nad zaproponowaniem oraz przetestowaniem w praktyce akademickiej i szkoleniowej sposobów jej zwiększenia. Spróbujemy też wyznaczyć powiązania pomiędzy technologiami radykalnymi i globalnymi łańcuchami wartości dyskontując doświadczenia partnerów z Finlandii w tym zakresie.

Kolejne spotkanie FEN odbędzie się w Hiszpanii w San Sebastian, od 15 do 16 marca 2016 r.