fot. Instytut Wolności


Pracujemy się nad aktualnym poziomem nauczania przedsiębiorczości i rozwiązaniami, które należałoby w tej kwestii wprowadzić. 
Dziś w 2. Społecznym Liceum Ogólnokształcące STO im. Pawła Jasienicy w  Warszawie odbyło się spotkanie, które wyznacza pomyślny koniec pierwszego etapu projektu Instytutu Wolności, którego jesteśmy partnerem.

Jako przyczynek do rozmowy zaprezentowany został przewodnik po najlepszych praktykach „Przedsiębiorczy w szkole i w życiu”. Jest to owoc prowadzonego od dwóch lat projektu, w ramach którego zaproszeni przez Fundację Instytut Wolności przeanalizowaliśmy jakość i propozycje istniejących podręczników do przedsiębiorczości, przeprowadziliśmy badania wiedzy Polaków w temacie ekonomii, a we współpracy z wiodącymi warszawskimi szkołami przeanalizowaliśmy, jakie metody najlepiej działają na uczniów.

Przedsiębiorczość w szkole to nie tylko lekcje

W wyniku tego powstała kompleksowa propozycja gotowa do implementowania w placówkach edukacyjnych wszystkich poziomów, która jest już pilotażowo wprowadzana w czterech warszawskich i kilkunastu pozawarszawskich szkołach. W jej założeniu nauka przedsiębiorczości ma odbywać się w ramach ciągłego procesu, który będzie trwał przez cały okres edukacji szkolnej. Proponowane przez metody mogą być wykorzystywane nie tylko na zajęciach, ale także w czasie przerw, wycieczek, zawodów, konkursów i innych zdarzeń w życiu szkoły.

Celem tego typu nauczania jest promowanie efektywności oraz krytycznego myślenia wśród uczniów. Tak wykształtowana postawa ma pomóc młodym uczennicom i uczniom, którzy opuszczą szkoły w realizowaniu swojej wolności w sferze ekonomicznej.

Bezpłatny przewodnik dla dyrektorów szkół

Zachęcamy do pobrania przewodnika „Przedsiębiorczy w szkole i życiu„. Projekt będzie kontynuowany w 2016 r., a także posłuży jako punkt wyjścia do rozwoju naszego przedsięwzięcia „Jedna lekcja o przyszłości”, o którym wkrótce napiszemy na stronie.

Sponsorem projektu była firma Getback SA.

fot. Instytut Wolności