11 marca 2016 r. odbyło się w Warszawie zamknięte seminarium zorganizowane z inicjatywy polskiego node’u The Millennium Project, poświęcone perspektywom włączenia foresightu strategicznego w system planowania polskiej polityki rozwoju.

W seminarium wzięli udział przedstawiciele polskich uczelni i instytutów naukowych legitymujący się doświadczeniem w realizacji projektów foresightowych, jak również przedstawiciele naszego stowarzyszenia i firmy 4CF. Gospodarzem spotkania i adresatem wniosków z tego posiedzenia było Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.