Jest nam bardzo miło zakomunikować, że nasze stowarzyszenie nawiązało nowe partnerstwo w dziedzinie studiów nad przyszłością. Podpisaliśmy umowę o współpracy ponadnarodowej z Katedrą UNESCO Systemów Antycypacyjnych, zlokalizowaną na włoskim Uniwersytecie w Trento.

Celem partnerstwa są transfer, adaptacja i wdrożenie rozwiązań opartych na wspólnie rozwijanych metodykach UNESCO (Futures Literacy) oraz wymiana informacji i doświadczeń w dziedzinie foresightu strategicznego, polityk publicznych, planowania i systemów antycypacyjnych. Umowa partnerstwa przewiduje wspólne działania na przestrzeni od 2016 do 2020 r.

Głównym celem powołania Katedry UNESCO Systemów Antycypacyjnych jest koncentracja badań nad antycypacją z perspektywy przyrodoznawczej, filozoficznej i społecznej, w celu spójnego opisu wiedzy w tej dziedzinie. Powołana w 2013 r., jest między innymi organizatorem konferencji First International Conference on Anticipation, która odbyła się w listopadzie 2015 r., a także kolejnych odsłon tego transdyscyplinarnego wydarzenia pod auspicjami UNESCO.