Od 20-24 maja w centrum Fundacji Rockefellera, zlokalizowanym w Bellagio we Włoszech, odbyło się spotkanie robocze uczestników projektu UNESCO Scoping Global/Local Anticipatory Capacities, do udziału w którym zaproszono członka zarządu naszego stowarzyszenia – eksperta 4CF jako reprezentanta Europy Środkowo-Wschodniej. Celem spotkania było przygotowanie szczegółowego planu badania na lata 2013-2014 oraz planów poszczególnych etapów, które będą miały miejsce w Baku, Chicago, Delhi i Brasilii na przestrzeni najbliższych trzech miesięcy. Celem projektu jest selekcja dotąd niezidentyfikowanych grup, których działalność wymaga uwzględnienia długiej perspektywy czasowej oraz rozwój technik antycypacji w organizacjach na całym świecie. 4CF bierze udział w projekcie UNESCO zarówno w sferze kompetencji, jak i wspierając go organizacyjnie.