Autor: ptsp

AGH&PTSP: Co skleja społeczeństwa przyszłości?

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką studiów nad przyszłością do odwiedzenia 3 marca o godz. 12:30 w Auli Wydziału Zarządzania AGH w Krakowie naszego panelu dyskusyjnego PTSP w Krakowie, współorganizowanego z Wydziałem Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. AGH&PTSP – to brzmi jak dobre połączenie. Uczestnictwo w różnych przejawach kultury: polityce, religii, gospodarce wiąże ze sobą ludzi w życiu zbiorowym. Skład „kleju społecznego”, w którym nawiązywane są relacje ewoluował na przestrzeni wieków i prawdopodobnie również w przyszłości ulegał będzie zmianom. Jak ugryziemy temat na AGH? Zmiany społeczno-technologiczne, które dokonują się na naszych oczach, mogą być zwiastunami nowych społeczeństw XXI wieku – ale mogą...

Read More

Narodowy Dzień Doskonałości w Szkolnictwie Wyższym – kurs mistrzowski PTSP w Niderlandach

Jak w społeczeństwach o silnie zaakcentowanym egalitaryzmie, akcentującym równość szans, wprowadzać programy edukacyjne adresowane wyłącznie do szczególnie uzdolnionych i zmotywowanych studentów? Czy takie inicjatywy mają przyszłość poza przestrzenią eksperymentu? Czy w przyszłości zwiększą konkurencyjność szkół wyższych w Niderlandach? Ekspert PTSP pomagał znaleźć odpowiedź na te i inne pytania o przyszłość szkolnictwa wyższego prowadząc kurs mistrzowski (masterclass) foresightu na Uniwersytecie Hanzeatyckim w Groningen. 22 stycznia na zaproszenie Hanzehogeschool Groningen oraz największego holenderskiego medium naukowego ScienceGuide i przy udziale rządowego Sirius Programme, ekspert PTSP prowadził w Groningen kurs mistrzowski dla rektorów, dziekanów, kierowników studiów i decydentów edukacyjncyh w dziedzinie foresightu strategicznego na potrzeby szkolnictwa wyższego oraz warsztat nt. przyszłości kształcenia...

Read More

Politechnika Białostocka gości PTSP z wykładem o foresighcie

14 i 15 stycznia koordynator badań PTSP, Kacper Nosarzewski przebywał w Białymstoku na zaproszenie Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej. W toku wizyty, poza zebraniami wokół zagadnień foresightu strategicznego, nasz przedstawiciel prowadził zajęcia dla studentów pierwszego w Polsce programu edukacji inżynierskiej ukierunkowanego na gospodarkę usługową kierunku Zarządzanie i Inżyniera Usług. Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej utworzony został w 2001 roku, w wyniku przekształcenia istniejącego od 1993 roku Instytutu Zarządzania i Marketingu i jest obecnie jednym z największych wydziałów Politechniki Białostockiej. W krajobrazie nauki polskiej wyróżnia go ukierunkowanie na foresight strategiczny – pracownicy wydziału i uczelni tworzyli zrąb kadrowy wielu polskich projektów foresightowych w minionej dekadzie. Politechnika Białostocka jest...

Read More

Przestępczość przyszłości

Ludzie z kryminalną przeszłością nie budzą zaufania, ale Ci, których interesuje kryminalna przyszłość?  Strona criminalfuture.com porusza zagadnienia wpływu nowych technologii na szeroko rozumiane prawo karne. Podejmowane są na niej tematy szczegółowe, stanowiące odpowiedź na pojawiające się rewolucyjne rozwiązania technologiczne, jak i odnosi się do problemów bardziej ogólnych, takich jak filozofia karania czy sztuczna inteligencja. Autor jest doktorantem z zakresu prawa karnego oraz filozofii. W swojej pracy naukowej stara się łączyć obie dyscypliny w perspektywie badań nad przyszłością. Polecamy śledzenie tej strony wszystkim zainteresowanym przyszłością przestępczości i wymiaru sprawiedliwości. Warto przypomnieć, że nasz ośrodek The Millennium Project identyfikuje ponadnarodowe sieci przestępcze...

Read More

Przedsiębiorczość w szkołach – uczymy razem z Instytutem Wolności

Pracujemy się nad aktualnym poziomem nauczania przedsiębiorczości i rozwiązaniami, które należałoby w tej kwestii wprowadzić. Dziś w 2. Społecznym Liceum Ogólnokształcące STO im. Pawła Jasienicy w  Warszawie odbyło się spotkanie, które wyznacza pomyślny koniec pierwszego etapu projektu Instytutu Wolności, którego jesteśmy partnerem. Jako przyczynek do rozmowy zaprezentowany został przewodnik po najlepszych praktykach „Przedsiębiorczy w szkole i w życiu”. Jest to owoc prowadzonego od dwóch lat projektu, w ramach którego zaproszeni przez Fundację Instytut Wolności przeanalizowaliśmy jakość i propozycje istniejących podręczników do przedsiębiorczości, przeprowadziliśmy badania wiedzy Polaków w temacie ekonomii, a we współpracy z wiodącymi warszawskimi szkołami przeanalizowaliśmy, jakie metody najlepiej działają na...

Read More

Foresight Strategiczny dla Firm i Instytucji

Facebook