Na progu rewolucji. Jak technologiczny supercykl zmieni nasz świat?

Jeśli wierzyć publikacji 2024 Trends Report, to stoimy u progu nowej ery, w której nadejście technologicznego supercyklu ma przeobrazić każdy aspektu naszego życia i działalności gospodarczej. Przełomy w dziedzinie sztucznej inteligencji, bioinżynierii, a także rozwój ekosystemu wearables niosą ze sobą potencjał radykalnej zmiany naszych relacji z otoczeniem. Te nowe technologie mają przedefiniować sposób, w jaki pracujemy, komunikujemy się i dbamy o zdrowie. 

W tym kluczowym momencie, liczący ponad 970 stron foresightowy Raport o Trendach Technologicznych na 2024, przygotowany przez Future Today Institute, dostarcza istotnych wskazówek nt. trendów, które mogą kształtować przyszłość technologii oraz ich wpływ na kluczowe sektory. Amy Webb, założycielka Future Today Institute oraz ceniona futurolożka, jest uznawana za jedną z najbardziej wpływowych postaci na globalnej scenie technologicznej i biznesowej. Dzięki głębokiemu zrozumieniu trendów technologicznych, umiejętności przedstawiania złożonych koncepcji w przystępny sposób oraz zaskakującej zdolności do przewidywania przyszłości rynków, Webb zyskała zaufanie liderów branżowych na całym świecie. Na polskim rynku odpowiednikiem Future Today Institute można by nazwać rodzimą firmę 4CF – choć nie tak znana, również publikuje poczytne raporty foresightowe i współpracuje z największymi krajowymi i globalnymi firmami.

Czym są supercykle

Amy Webb wprowadza do raportu zapożyczone z ekonomii handlu zagranicznego pojęcie supercyklu. Supercykl to długofalowy trend wzrostowy na rynku surowców, który może trwać od kilku dekad do nawet stu lat. Jest to okres, w którym ceny surowców rosną w sposób ciągły, z niewielkimi korektami po drodze. Supercyklowi towarzyszą zazwyczaj okresy silnego wzrostu gospodarczego, zwiększonego popytu na surowce oraz zmiany w globalnej geopolityce. Supercyklowi mogą towarzyszyć również okresy spadku cen surowców, znane jako superdepresje. Superdepresje mogą być spowodowane przez spowolnienie gospodarcze, spadek popytu na surowce lub zmiany w technologiach.

Przykładem supercyklu jest supercykl surowcowy, który miał miejsce w latach 2000-2014. Supercykl ten był napędzany przez silny wzrost gospodarczy w Chinach i innych krajach rozwijających się. W tym okresie ceny surowców, takich jak ropa naftowa, metale i żywność, gwałtownie wzrosły.

Coroczny Raport o Trendach Technologicznych Amy Webb jest z niecierpliwością oczekiwany przez przedsiębiorców, innowatorów, a także decydentów politycznych, ponieważ dostarcza on nie tylko analizę bieżących tendencji, ale również wizję przyszłych zmian, pomagając firmom i organizacjom w nawigowaniu przez niepewność i wykorzystywaniu nadchodzących możliwości. Webb, dzięki swojemu doświadczeniu i autorytetowi, skutecznie łączy teoretyczne podstawy futuryzmu z praktycznymi strategiami biznesowymi, czyniąc jej przewidywania i rekomendacje niezastąpionym zasobem dla każdego, kto chce nie tylko przetrwać, ale i prosperować w szybko zmieniającym się technologicznym krajobrazie.

Poniżej streszczamy główne przesłania każdego z rozdziałów tego ogromnego raportu!

Sztuczna Inteligencja: od wizji do rzeczywistości

Na drodze ku nowej erze technologicznej, sztuczna inteligencja staje się siłą napędową transformacji gospodarek i społeczeństw na całym świecie. Dostępność modeli AI, które umożliwiają interakcje z cyfrowym i fizycznym światem na wielu płaszczyznach, otwiera przed nami nowe możliwości – od rewolucji w opiece zdrowotnej po całkowitą zmianę sposobu, w jaki komunikujemy się z otoczeniem. Niemniej jednak, równie dynamiczny rozwój tej technologii rzuca światło na nowe ryzyka, podkreślając konieczność przygotowania się na zmiany i odpowiednie zarządzanie nimi. Ogólne przesłanie jest jasne: AI zaburzy w ciągu najbliższych 5 lat wszystkie branże i każdą z osobna.

Web3 obiera praktyczny kierunek

Web3, choć rozwija się nieco tłumione przez nowe fale regulacji, to wciąż ma w sobie potencjał przełomu, który przesunie pole gry od eksperymentalnych projektów do praktycznych zastosowań. Ta zmiana paradygmatyczna sugeruje, że możemy być świadkami, jak technologie oparte na blockchainie zaczną odgrywać kluczową rolę w kształtowaniu nowych modeli biznesowych i systemów ekonomicznych, zapewniając więcej bezpieczeństwa, przejrzystości i decentralizacji. Autorzy rozdziału o Web3 proponują ciekawy, prowokacyjny scenariusz na rok 2032, w którym Web3 jest wykorzystane do czerpania zarobku ze stopniowej, kontrolowanej rezygnacji z prywatności.

Metaverse i nowe rzeczywistości

Najnowsze urządzenia, takie jak zestaw AR/VR Apple Vision Pro, zwiastują znaczący postęp w dziedzinie metaverse, sugerując, że możemy być na progu nowej ery, w której cyfrowe nakładki na rzeczywistość zaczną znajdować realne zastosowania. To może nie tylko przełożyć się na lepszą wirtualną rozrywkę, lecz także otwierać nowe horyzonty dla interakcji cyfrowych, umożliwiając tworzenie bardziej immersyjnych i angażujących światów wirtualnych, konkurujących z przestrzeniami fizycznymi. Pomimo szumnych zapowiedzi, metaverse przechodzi obecnie kryzys: wszyscy skupili się na AI. Ale przed tą technologią rysują się konkretne, dojrzałe rozwiązania.

Bioinżynieria: przełom nadziei

Najnowsze osiągnięcia w dziedzinie bioinżynierii rysują przed nami obietnicę przełomowego roku, kiedy to zastosowanie modeli AI w procesie odkrywania nowych cząsteczek, leków i substancji medycznych może całkowicie zmienić terapie oraz oddziaływać na inne niż medycyna dziedziny nauki. Biologia syntetyczna stała się już uznaną i bardzo atrakcyjną inwestycyjnie branżą, o czym szerzej opowiadała Amy Webb w swojej ostatniej książce. Fascynująca synergia między zaawansowanymi technologiami a biologią otwiera drogę do niezliczonych innowacji, od rewolucyjnych terapii po ekologiczne materiały, które mogą znaleźć zastosowanie w różnych aspektach naszego życia.

Energia i klimat

W obliczu coraz bardziej widocznych skutków zmian klimatycznych, świat zwraca się ku nowym technologiom, które mogą odegrać kluczową rolę w ochronie naszej planety. Od geoinżynierii słonecznej, przez oddziaływanie na chemię i fizykę oceanów, aż po inteligentne sieci energetyczne, innowacje te stanowią naszą nadzieję na przeciwdziałanie negatywnym zmianom w ekosystemach. Przyszłościowe rozwiązania nie tylko obiecują skuteczną walkę z globalnym ociepleniem, lecz również zwiastują rewolucję w sposobie, w jaki produkujemy i konsumujemy energię, dążąc do zrównoważonego i ekologicznego modelu gospodarki. Oznacza to lepsze i bardziej kompleksowe regulacje oraz skalowanie istniejących rozwiązań, aby – nareszcie – móc wykazać istotną poprawę dotąd katastroficznego kursu globalnego ocieplenia.

Mobilność, robotyka, i drony: przyszłość w ruchu

Rozwój technologii elektryfikacji i autonomii transportu niesie za sobą obietnicę przyszłości, w której maszyny w coraz większym stopniu wspomagają lub nawet zastępują człowieka w wielu dziedzinach. Nowe możliwości, jakie oferują te innowacje, są szczególnie widoczne w mobilności, produkcji i logistyce, gdzie roboty, autonomiczne pojazdy i drony zaczynają odgrywać kluczowe role. Ta transformacja nie tylko zmienia krajobraz przemysłowy, ale również otwiera przed nami nowe perspektywy na efektywniejsze i bezpieczniejsze środowiska pracy oraz codzienne życie. Tak czy inaczej, branża jest w ruchu i choć postępy np. pojemności baterii czy dopuszczalności ruchu autonomicznych pojazdów wydają się wolne, to raczej nieodwracalne.

Komputeryzacja: AI i ludzki mózg

Rewolucja w dziedzinie sztucznej inteligencji nie ogranicza się tylko do rozwoju naszych interakcji z komputerami. Inspiruje ona również pionierskie badania nad nowymi, energooszczędnymi architekturami komputerowymi, które naśladują złożoność ludzkiego mózgu – tzw. technologiami neuromorficznymi. Odrębnym zagadnieniem, również wartym odnotowania są biokomputery – maszyny oparte na białku a nie na krzemie, które mogłyby funkcjonować zarówno autonomicznie jak i jako np. wszczepy w ludzkim organizmie. Dzięki temu otwierają się nowe horyzonty dla projektowania sprzętu komputerowego, umożliwiając tworzenie maszyn bardziej intuicyjnych i zintegrowanych z ludzkimi procesami myślenia.

Budownictwo w erze automatyzacji

Branża budowlana i architektoniczna staje na progu rewolucji, kierując się ku coraz większej automatyzacji i wykorzystaniu danych w procesie projektowania. Ta zmiana może radykalnie przekształcić standardy i efektywność energetyczną w całym sektorze, otwierając drogę do nowych, innowacyjnych podejść w tworzeniu zrównoważonej i funkcjonalnej zabudowy. W raporcie mocny akcent położono na retrofitting i adaptację istniejących budynków, włącznie ze zmianą przeznaczenia. Ten wątek pojawia się już w licznych raportach, m.in. w polskich foresightach budownictwa!

Media i informacje w nowej erze

Generatywna AI rewolucjonizuje proces tworzenia i dystrybucji treści, całkowicie zmieniając krajobraz mediów. Nowe formy narracji i interakcji z odbiorcą, które stają się możliwe dzięki tej technologii, oferują niezliczone możliwości dla twórców treści, jednocześnie stawiając przed nimi wyzwania związane z etyką i autentycznością przekazu. Choć z jednej strony pojawiają się ostrzeżenia przed monopolizacją mediów dystrybuowanych przez dominujące platformy, to z drugiej strony w pluralistycznym świecie cyfrowych mediów wciąż istnieje ciekawa nisza ekologiczna dziennikarstwa non-profit.

Fuzja biologiczno-cyfrowa w medycynie

Granica między światem cyfrowym a biologicznym coraz bardziej się zaciera. To połączenie niesie ze sobą zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki, umożliwiając zupełnie nowe terapie, ale również otwierając drogę cyberzagrożeniom. Pacjenci przejmują kontrolę nad leczeniem Coraz bardziej zaawansowane sensory dla konsumentów oraz usługi opieki zdrowotnej dostępne bezpośrednio dla pacjentów sprawiają, że sami stają się oni zarządcami swojego zdrowia. Naukowcy i lekarze coraz częściej zwracają uwagę na ekosystemy w naszym ciele (mikrobiomy) i środowisku (holo bionty), aby analizować ogólny stan zdrowia i stawiać diagnozy. Ale prawdziwie przełomowe zapowiedzi na 2024 r. to nowe szczepionki zmniejszające guzy nowotworowe, szczepionka cofająca stwardnienie rozsiane oraz zatwierdzony przez FDA lek na Alzheimera; dają one nadzieję na pokonanie tych bardzo ciężkich chorób.

Usługi finansowe nieustannie innowacyjne

Dla sektora finansowego kluczowe staje się przyjęcie i integracja nowych technologii, takich jak open banking czy cyfrowa identyfikacja. W obliczu ewolucji technologii banki toczą zaciekłą walkę o utrzymanie tempa rozwoju cyfrowego, pomimo ciągłych wysiłków związanych z transformacją cyfrową. Liczba bankructw sektora bankowego w 2023 roku przekroczyła liczbę z 2008 roku. Upadek Silicon Valley Bank, Signature Bank i First Republic Bank wskazuje na poważniejsze zawirowania niż w czasie kryzysu z 2008 roku, siejąc niepewność wśród banków regionalnych. Wraz z rozwojem technologii tożsamości cyfrowej instytucje finansowe muszą dokonać przeglądu zasad „Know Your Customer” (KYC), aby usprawnić i zabezpieczyć interakcje i transakcje bankowe. Infrastruktura bankowa wchodzi też wreszcie w erę blockchain.

Analityka w sporcie

Analityka i personalizacja rewolucjonizują branżę sportową, bo umożliwiają nie tylko uzyskiwanie lepszych wyników przez sportowców, ale także oferują widzom bardziej wciągające i urozmaicone doświadczenia. Od analizy danych w czasie rzeczywistym po spersonalizowane rekomendacje dla fanów, technologie cyfrowe zmieniają sposób, w jaki postrzegamy i doświadczamy sportu. 

Eksploracja kosmosu

Dzięki obniżeniu kosztów dostępu do kosmosu, eksploracja i badanie przestrzeni kosmicznej wkraczają w nową erę, stając się domeną nie tylko zaawansowanych agencji kosmicznych, ale również szerszego grona uczestników. Start-upy, prywatne przedsiębiorstwa, a nawet edukacyjne projekty badawcze zyskują możliwość wpływania na rozwój astronautyki, co obiecuje przyspieszenie postępu w badaniach i eksploracji kosmosu, otwierając przed ludzkością nowe horyzonty w zrozumieniu wszechświata – nie pomijając naszej planety, którą obserwujemy i analizujemy dzięki danym z kosmosu!

Gastronomia i hotelarstwo – human touch

W erze cyfrowej gastronomia i hotelarstwo stają przed wyzwaniem znalezienia równowagi między dążeniem do większej efektywności, napędzanej przez technologię, a zachowaniem spersonalizowanych doświadczeń dla klientów. Innowacje technologiczne oferują branży narzędzia do optymalizacji operacji, ale kluczowe staje się utrzymanie tego nieuchwytnego klimatu, który definiuje gościnność i tworzy niezapomniane wrażenia dla gości, a który stworzyć mogą – jak na razie – tylko ludzie.

Łańcuch dostaw i logistyka

Branża logistyczna znajduje się w punkcie zwrotnym, gdzie rosnące oczekiwania klientów i możliwości analizy danych w czasie rzeczywistym wymagają głębokiego przemyślenia strategii zarządzania łańcuchem dostaw. Adaptacja do tych zmieniających się warunków wymaga nie tylko inwestycji w nowe technologie, ale i elastyczności w podejściu do planowania, realizacji i ciągłego ulepszania procesów logistycznych, aby sprostać dynamicznie rozwijającemu się rynkowi. Zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami, trend integracji pionowej i uspójnienia produkcji oraz dostaw nabiera rumieńców.

Rozrywka: AI otwiera nowe możliwości

Sztuczna inteligencja przekształca branżę rozrywkową, otwierając drzwi do nowych możliwości zaangażowania i tworzenia treści. Od koncertowego filmu Taylor Swift, wykorzystującego zaawansowane techniki produkcyjne, po nowe formy interakcji na żywo, AI rozpycha się wszędzie, ponieważ umożliwia tworzenie bardziej immersyjnych i spersonalizowanych doświadczeń dla odbiorców. Ta rewolucja nie tylko zmienia sposób, w jaki tworzymy i konsumujemy treści rozrywkowe, ale także radykalnie wpływa na kreatywność i interakcję z fanami, otwierając przed twórcami i artystami niezliczone możliwości eksploracji nowych form artystycznego wyrazu. Z drugiej strony, najważniejsze związki zawodowe Hollywood – DGA, SAG-AFTRA i WGA – wprowadziły pewne ograniczenia dotyczące AI do swoich kontraktów, co stanowi pierwsze kroki w kierunku stworzenia pewności regulacyjnej dla wykorzystania tej technologii. 

Pytania otwarte na 2024 rok

Jak AI zrewolucjonizuje biznes? Jakie globalne wyzwania może rozwiązać bioinżynieria? Jak zobowiązania do dekarbonizacji ukształtują przyszłość? Jakie będą przyszłe środowiska pracy i preferencje? Jaki będzie wpływ protekcjonizmu na globalny przemysł produkcji chipów? Odpowiedzi na te pytania zarysują kierunki, w jakich rozwijać się będą technologie i społeczeństwa.

W obliczu nadchodzącego supercyklu technologicznego, kluczowe staje się strategiczne podejście do wykorzystania AI, integracja Web3, adaptacja do nowych realiów metaverse, innowacje w bioinżynierii i świadome dążenie do dekarbonizacji. Liderzy biznesowi, politycy i decydenci muszą przygotować się na wykorzystanie szerokiego wachlarza możliwości, stwarzanych przez antycypowane zmiany, jednocześnie minimalizując potencjalne ryzyka. Wymaga to nie tylko bieżącej adaptacji, lecz również dalekowzrocznego myślenia strategicznego i otwartości na nowe modele współpracy międzysektorowej. Krótko mówiąc, potrzebne jest podejście foresightowe do strategii zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Raport o Trendach Technologicznych na 2024 rzuca światło na kluczowe obszary, które będą wymagały naszej uwagi, zrozumienia i działań w najbliższych latach, aby maksymalizować korzyści płynące z nadchodzącego supercyklu technologicznego.