Prof. Michał Kleiber, jeden z nielicznych koryfeuszy futures studies w Polsce, zmierzył się w weekendowym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej z problemem, który The Millennium Project definiuje jako jedno z 15 bieżących wyzwań ludzkości. Jest to kryzys odpowiedzialnego, apolitycznego doradztwa na potrzeby organów władzy publicznej, które pozwoliłoby na podejmowanie trafnych decyzji. Wymagają one nie tyle prac naukowych, ile możliwości formułowania na podstawie wyników badań stanowczych, spójnych rekomendacji. Prof. Kleiber postuluje stworzenie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów specjalnego stanowiska, którego celem byłoby powoływanie niezależnych komitetów eksperckich. Pytanie brzmi – czy to stanowisko uniknie upolitycznienia?