Foresight i technologie widziane oczami rynku kapitałowego. Megan Erickson z portalu Big Think przystępnie referuje problem rozbieżności między tym, co chcielibyśmy wynaleźć i tym, nad czym rzeczywiście pracujemy. A wybór technologii, w które inwestowany jest kapitał zależy w dużym stopniu od prognozowanej rentowności. Dlatego, zdaniem specjalistów, robotyka i sztuczna inteligencja, które najbardziej inspirowały kulturę w ostatnim półwieczu pozostają wciąż tak niedoinwestowane. Na całym świecie działa nie więcej, niż 1,1 miliona robotów przemysłowych. Jednak – dzięki funduszom venture capital – powolny wzrost może przyspieszyć w każdej chwili.