Globalna dyskusja na temat budowania lepszej przyszłości

Dołącz 1 marca do 24-godzinnej globalnej dyskusji na temat budowania lepszej przyszłości, aby świętować World Future Day – Światowy Dzień Przyszłości. Rozpoczynamy w Nowej Zelandii o godzinie 12:00 czasu lokalnego i skończymy o 12:00 na Hawajach. Zapraszamy do otwartej rozmowy, do której każdy może dołączyć o dowolnej porze, spotkać futurystów z całego świata i wspólnie debatować o przyszłych wyzwaniach i możliwościach.

1 marca każdego roku, ludzie z całego świata angażują się w dyskusję na temat potencjalnych przyszłych światów – dzielą się swoimi wizjami dotyczącymi przyszłości ludzkości. Nie po to, by przekonywać się nawzajem do swoich perspektyw, lecz aby dzielić się wiedzą, wynikami badań nad przyszłością, rozwijać współpracę i nawiązywać nowe relacje. Podczas poprzednich edycji omawialiśmy szeroki wachlarz tematów, takich jak ogólna sztuczna inteligencja, eksploracja kosmosu, przyszłość pracy, adaptacji do zmian klimatu, prawa dla biosfery, zwalczanie międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, ewolucja przyszłych form demokracji, przeciwdziałanie wojnie informacyjnej, uwzględnianie przyszłych pokoleń i globalnej etyki w podejmowaniu decyzji, a także określanie i egzekwowanie standardów bezpieczeństwa dla biologii syntetycznej. Jak myślicie, jakie kwestie poruszymy w tym roku?

 

Wydarzenia zorganizowane w ramach Dnia Przyszłości stanowią doskonałą okazję do poszerzenia horyzontów i podzielenia się wizjami przyszłości z osobami z różnych krajów, dziedzin i kultur. To możliwość wyjścia poza własną percepcję świata i dostrzeżenia różnorodności w postrzeganiu przyszłości, a także odkrycia potencjalnych trendów, które mogły być dotąd pomijane. Każdy może zająć miejsce przy tym globalnym stole i wziąć udział w dyskusji na żywo, niezależnie od strefy czasowej. Drzwi są otwarte dla wszystkich, którzy dołączają i wychodzą według własnego uznania. Jeśli nie możesz uczestniczyć o godzinie 12:00 w południe, zawsze istnieje możliwość dołączenia przed lub po tej godzinie. Aby wziąć udział w dyskusji prowadzonej przez Kacpra Nosarzewskiego, eksperta z PTSP, wystarczy dołączyć do konferencji o godzinie 12:00 czasu polskiego.

Kliknij tutaj, aby dołączyć do dyskusji World Futures Day.

Zapraszamy wszystkich do świętowania Dnia Przyszłości

Zapraszamy wszystkich serdecznie do uczestnictwa w obchodach Dnia Przyszłości 1 marca! Każdy może uczestniczyć w tym wydarzeniu na swój sposób, np. organizując spotkanie w pracy lub szkole poświęcone tematyce przyszłości, zapraszając eksperta do dyskusji, lub po prostu oddając się lekturze lub filmom science-fiction. W tym dniu zachęcamy do refleksji nad tym, jakiej przyszłości pragniemy, jakie wyzwania chcemy pokonać, oraz jak możemy przyczynić się do tworzenia lepszego jutra. Nie zapomnijcie również o udostępnieniu swoich doświadczeń w mediach społecznościowych, używając hasztagów #worldfutureday lub #WFD. Będziemy czekać na Wasze wpisy! Zapraszamy również przedstawicieli mediów do dołączenia do naszych obchodów.

W tym roku wydarzenie rozpocznie się od uczczenia Theodora J. Gordona, „giganta” badań nad przyszłością, który niedawno od nas odszedł na zawsze. Był on współzałożycielem The Millennium Project i wniósł większy wkład w metodologię badań nad przyszłością niż jakikolwiek inny futurysta w historii. 

Po raz piąty dołączy do nas również pionier Internetu Vint Cerf, o godzinie 13:00 czasu wschodniego USA.

PTSP jest również zaangażowane w projekt World Future Day, który organizuje The Millennium Project we współpracy z szeregiem partnerów. W tym roku World Future Day wspierają Association of Professional Futurists (APF), Humanity+, Lifeboat Foundation, World Academy of Art and Science, i World Futures Studies Federation (WFSF).

The Millennium Project to największy globalny think-tank foresightowy, zrzeszający ekspertów z korporacji, uniwersytetów, organizacji pozarządowych, instytucji unijnych i rządowych na całym świecie. W Polsce The Millennium Project jest reprezentowane przez 4CF. 4CF to polska  firma doradcza zajmującą się foresightem strategicznym.

Pozostałe wydarzenia Dnia Przyszłości

W Dniu Przyszłości odbędzie się również wiele innych konferencji i wydarzeń, w tym konferencja Teach the Future zatytułowana Głos Młodych Światowego Dnia Przyszłości. Jej adresatami są dzieci i młodzież z całego świata. Podobnie jak wydarzenie The Millennium Project, konferencja Teach the Future będzie zorganizowana w formie warsztatów online przeprowadzonych na całym świecie w ciągu 24 godzin. Teach the Future szczególnie zachęca do udziału młodych ludzi, aby podzielili się oni swoim postrzeganiem świata i jego przyszłości. 

Teach the Future to globalny ruch na rzecz zaangażowania młodych ludzi w przewidywanie i wpływanie na przyszłość, zarówno w szkole, jak i poza nią. Przeznaczona jest też dla nauczycieli oraz innych edukatorów, w celu wprowadzania myślenia przyszłościowego do szkół. Każdy może wziąć udział w konferencji Teach the Future. Więcej szczegółów i bezpłatna rejestracja dostępna jest tutaj. 

Dzień Przyszłości to ciekawa możliwość wymiany pomysłów na temat przyszłości z ludźmi z całego świata. Bez wątpienia będzie to wartościowe doświadczenie dla każdego, kto chce przygotować siebie lub swoją firmę na nadchodzące szanse i zagrożenia. Udział w Dniu Przyszłości może być pierwszym krokiem do rozwinięcia kompetencji w zakresie studiów nad przyszłością lub nawiązania współpracy z ekspertami i innymi osobami myślącymi przyszłościowo.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Głosu Młodych Światowego Dnia Przyszłości.

Futurologia – Studia nad Przyszłością

Studia nad przyszłością to dyscyplina badawcza zajmująca się analizą możliwych kierunków rozwoju przyszłości. Z początku studia nad przyszłością koncentrowały się głównie na próbach przewidywania przyszłych procesów i wydarzeń. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, m.in. pod wpływem rozwoju badań nad złożonością oraz badań informatycznych i psychologicznych w zakresie prognozowania, studia nad przyszłością znacznie się rozwinęły. Obecnie dziedzina skupia się na tworzeniu alternatywnych wizji przyszłości, wskazywaniu najbardziej prawdopodobnych i najbardziej pożądanych scenariuszy. Określa także  czynniki, które mogą przyczynić się do optymalnego kształtowania przyszłości.

Do badań wykorzystywane są różnorodne metody, takie jak modelowanie statystyczne (oparte na modelach ekonometrycznych lub ekstrapolacji danych historycznych), sesje strategiczne (w których scenariusze przyszłości są wypracowane z ekspertami), metoda delficka (gdzie prognozy i oceny hipotez dot. przyszłości  wypracowywane są przez grupy eksperckie), lub gry decyzyjne. Foresight zajmuje się także analizą megatrendów, czyli długoterminowych globalnych procesów które definiują przyszłość. Megatrendy to zmiany strukturalne, dotyczące m.in. społeczeństwa, gospodarki, ekologii, lub rozwoju nowych technologii.

Studia nad przyszłością to ważny kierunek badań, pozwalający społeczeństwu, firmom i organizacjom wykształcić kompetencje w zakresie dalekowzrocznego planowania. Dzięki nowym metodom, technikom i nawykom poprawiają planowanie i podejmowanie strategicznych decyzji. Foresight jest niezwykle przydatny do skutecznej realizacji celów przez kształtowanie przyszłości i wykorzystanie pojawiających się szans.