1 marca 2012 roku organizacja pozarządowa Humanity+, skupiająca entuzjastów transhumanizmu. ustanowiła nowe święto – Dzień Przyszłości (World Future Day). Nie jest to jeszcze oficjalne święto państwowe, ale Humanity+ ma nadzieję, że święto wkrótce zostanie za takie uznane, aby dać społeczeństwu czas do celebrowania przyszłości, kreatywnego myślenia i poświęcenia uwagi wizjom przyszłości, wraz z możliwościami i ryzykiem, jakie ze sobą niosą. Od tego czasu, stowarzyszenia The Millenium Project, Humanity+, oraz inne organizacje specjalizujące się w studiach nad przyszłością  organizują 1 marca coroczne, otwarte dla szerokiej publiczności konferencje online.

Futurologia – studia nad przyszłością

Studia nad przyszłością to dyscyplina badawcza  zajmująca się analizą możliwych kierunków rozwoju przyszłości. Z początku studia nad przyszłością koncentrowały się głównie na próbach przewidywania przyszłych procesów i wydarzeń. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, m.in. pod wpływem rozwoju badań nad złożonością oraz badań informatycznych i psychologicznych w zakresie prognozowania, dział ten rozwinął się znacznie. Obecnie skupia się na tworzeniu alternatywnych wizji przyszłości, wskazywanie najbardziej prawdopodobnych i najbardziej pożądanych scenariuszy. Określa także  czynniki, które mogą przyczynić się do optymalnego kształtowania przyszłości.

Do badań wykorzystywane są różnorodne metody, takie jak modelowanie statystyczne (oparte na modelach ekonometrycznych lub ekstrapolacji danych historycznych), sesje strategiczne (w których scenariusze przyszłości są wypracowane z ekspertami), metoda delficka (gdzie prognozy i oceny hipotez dot. przyszłości  wypracowywane są przez grupy eksperckie), lub gry decyzyjne. Foresight zajmuje się także analizą megatrendów, czyli długoterminowych globalnych procesów które definiują przyszłość. Megatrendy to zmiany strukturalne, dotyczące m.in. społeczeństwa, gospodarki, ekologii, lub rozwoju nowych technologii.

Studia nad przyszłością to ważny kierunek badań, pozwalający społeczeństwu, firmom i organizacjom wykształcić kompetencje w zakresie dalekowzrocznego planowania. Dzięki nowym metodom, technikom i nawykom  poprawiają planowanie i podejmowanie strategicznych decyzji. Foresight jest niezwykle przydatny do skutecznej realizacji celów przez kształtowanie przyszłości i wykorzystanie pojawiających się szans. Wydarzenia organizowane w Dniu Przyszłości pozwalają na poszerzenie horyzontów poprzez wymianę wizji przyszłości z ludźmi z różnych krajów i dziedzin. Jest to szansa aby wyjść poza własną percepcję świata i dostrzec różne perspektywy rozmowy o przyszłości, a także  przyszłe trendy, które być może pomijało się do tej pory.

Ogólnoświatowa konferencja The Millenium Project

W tym roku, głównym wydarzeniem będzie ogólnoświatowa konferencja zorganizowana przez The Millenium Project (TMP) we współpracy m.in. z 4CF. The Millenium Project to największy globalny think-tank foresightowy, zrzeszający ekspertów z korporacji, uniwersytetów, organizacji pozarządowych, instytucji unijnych i rządowych na całym świecie. W Polsce The Millennium Project jest reprezentowane przez 4CF. 4CF to polska  firma doradcza zajmującą się foresightem strategicznym – pomaga firmom i organizacjom w podejmowaniu trafnych decyzji strategicznych.

Ogólnoświatowa konferencja TMP rozpocznie się 1 marca w Nowej Zelandii, w południe tamtejszego czasu. Kolejne dyskusje będą się odbywać o godzinie 12:00 w kolejnych strefach czasowych. W konferencji wezmą udział zarówno futuryści, jak i szersza publiczność. Konferencja nie posiada agendy – będzie to swobodna dyskusja na temat wizji świata w przyszłości. W ubiegłych latach poruszano tematy pandemii, sztucznej inteligencji, przyszłości zatrudnienia, ekspansji człowieka w kosmosie, zmian klimatycznych, a także przyszłości polityki i bezpieczeństwa. Każdy może dołączyć do dyskusji pod tym linkiem. Aby wziąć udział w dyskusji prowadzonej przez Kacpra Nosarzewskiego, eksperta z 4CF, należy dołączyć do konferencji o godzinie 14:00 polskiego czasu.

Pozostałe wydarzenia Dnia Przyszłości

W Dniu Przyszłości odbędzie się również wiele innych konferencji i wydarzeń, w tym konferencja Teach the Future. Jej adresatami są dzieci i młodzież z całego świata. Podobnie jak wydarzenie The Millenium Project, konferencja Teach the Future będzie zorganizowana w formie warsztatów online przeprowadzonych na całym świecie w ciągu 24 godzin. Teach the Future szczególnie zachęca do udziału młodych ludzi, aby podzielili się oni swoim postrzeganiem świata i jego przyszłości. Teach the Future to internetowa biblioteka zawierająca materiały dotyczące foresightu. Przeznaczona jest przede wszystkim dla nauczycieli oraz innych edukatorów, w celu wprowadzania myślenia przyszłościowego do szkół. Każdy może wziąć udział w konferencji Teach the Future poprzez podany link. Inne dostępne wydarzenie to Envisioning Lab organizowane przez Envisioning – platformę dotyczącą nowych technologii, która łączy wizualizację danych z researchem. Na wydarzenie można się zarejestrować pod tym linkiem.

Warto dodać, że 2021 r. został ogłoszony przez Sejm RP rokiem Stanisława Lema – 12 września 2021 przypada setna rocznica urodzin wybitnego autora science-fiction. Lem uznawał się nie tylko za pisarza, ale i futurologa, a w swoich powieściach i esejach rozwijał własne wizje na temat przyszłości. Polskie Towarzystwo Studiów nad Przyszłością planuje własne wydarzenia związane z Rokiem Lema, o których niebawem poinformujemy.

Dzień Przyszłości to ciekawa możliwość wymiany pomysłów na temat przyszłości z ludźmi z całego świata. Bez wątpienia będzie to wartościowe doświadczenie dla każdego kto chce przygotować siebie lub swoją firmę na nadchodzące szanse i zagrożenia. Udział w Dniu Przyszłości może być pierwszym krokiem do rozwinięcia kompetencji w zakresie studiów nad przyszłością lub nawiązania współpracy z ekspertami i innymi osobami myślącymi przyszłościowo.