Coraz częściej mówi się o postępującej automatyzacji pracy – na stanowiskach technicznych ludzi zastępują roboty oraz sztuczna inteligencja. Mimo, że proces ten, poprzedzony mechanizacją, rozpoczął się już w zeszłym stuleciu, w ostatnich latach rozwija się coraz dynamiczniej, a używane do tego celu technologie reprezentują coraz lepszą jakość i wydajność. Próby powstrzymania tych zmian w skali światowej nie będą skuteczne, a lokalne próby wyhamowania jej rozwoju mogą nieść więcej ryzyk niż korzyści.

Jak zatem dostosować się do przyszłego rynku pracy? Według ekspertów, którzy wzięli udział w konferencji i warsztatach “Future of Work & Technology 2050” zorganizowanej przez 4CF, jako polskie przedstawicielstwo amerykańskiego think-tanku The Millennium Project oraz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, praca przyszłości może zyskać zupełnie inny wymiar. Kiedy większość zadań będzie wykonywana przez samodzielne roboty, niezbędne może się okazać zapewnienie ludności dochodu podstawowego. Pracy zarobkowej podejmą się natomiast tylko ci, dla których jest ona rzeczywistym źródłem satysfakcji i spełnienia. Praca stanie się zatem dodatkowym zajęciem, a nie koniecznością, co pozwoli na dowolność w wyborze ścieżki życia.

Przyszłość pracy – wyzwania społeczne i legislacyjne

Aby do tego doszło potrzebne są nie tylko innowacje technologiczne i rozsądne polityki rozwojowe, lecz także zmiany społeczno-kulturowe. Obecnie brak pracy zarobkowej często postrzegany jest negatywnie – w przyszłości jednak, praca może nie być traktowana jako główne zajęcie człowieka i najważniejsze źródło spełnienia. Mając zaopatrzone podstawowe potrzeby ekonomiczne, ludzie będą mogli poświęcić więcej czasu swoim różnorodnym pasjom i rodzinie. Na taką przyszłość trzeba jednak poczekać jeszcze co najmniej kilkanaście lat.

Warsztat narodowy The Millennium Project – przyszłość pracy do 2050 r. z polskiej perspektywy

Konferencja “Future of Work & Technology 2050” odbyła się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 30 czerwca 2017 r. W warsztach wzięli udział naukowcy, eksperci Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością, działacze związkowi, przedstawiciele sektora przedsiębiorstw i słuchacze Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności. Prace warsztatowe skoncentrowane były na analizie scenariuszy przyszłości pracy i techniki opracowanych przez The Millennium Project.

Wyniki warsztatu zostaną wkrótce udostępnione na stronach organizatorów: firmy 4CF i IPiSS.