Jeszcze przez dwa tygodnie nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych mogą wziąć udział w konkursie „Nie ma, że się nie da”. Konkurs organizowany jest w ramach programu Instytutu Wolności „Przedsiębiorczy w szkole i w życiu”, którego PTSP jest partnerem merytorycznym.

Konkurs dla nauczycieli i uczniów

Celem konkursu, podobnie jak całego programu, jest promocja postaw przedsiębiorczych wśród uczniów polskich szkół. Klasy, reprezentowane przez nauczycieli dowolnego przedmiotu, do końca kwietnia mogą zgłaszać przedsięwzięcia, które zamierzają zrealizować z korzyścią dla społeczności uczniów swojej szkoły. Najciekawsze propozycje otrzymają od Instytutu Wolności dofinansowanie, które pozwoli udoskonalić ich realizację.

Łączna pula nagród w konkursie wynosi 15.000 zł. Bardziej szczegółowe informacje znajdują się na stronie projektu pod adresem: http://przedsiebiorczosc.instytutwolnosci.pl/konkurs/

Pomożemy Ci zrealizować projekt marzeń

Projekt „Przedsiębiorczy w szkole i w życiu” realizowany jest już kolejny rok. PTSP wspiera Instytut Wolności w zakresie merytorycznym projektu. W najnowszej wersji przewodnika po najlepszych praktykach kształtowania kompetencji przedsiębiorczych znalazł się moduł „Nauczanie o przyszłości”, który stanowi pierwsze podejście do implementacji zamysłu „Jednej lekcji o przyszłości” w warunkach polskich. Materiały pomocnicze do modułu, przygotowane z aktywną pomocą Stowarzyszenia, można znaleźć na platformie dla nauczycieli zarejestrowanych z programie.