Trapi cię niska jakość konsultacji społecznych w Polsce? Czy chcesz, żeby konsultacje społeczne prowadzone przez Twoją organizację były udane? Chcesz podnieść jakość tych procesów, aby wzbudzić zaufanie decydentów? A może zależy Ci na uwzględnieniu szerokiego zdania interesariuszy, które nie mogą lub nie mają czasu przybyć na tradycyjne spotkania konsultacyjne, np. osób niepełnosprawnych, przedsiębiorców, osób pracujących w trybie zmianowym? Skorzystaj z naszych poradników oraz Platformy Konstruktywnych Konsultacji, naszego narzędzia do realizacji lepszych konsultacji społecznych.

Do udzielenia opinii w formie wypowiedzi do naszego poradnika zaprosiliśmy m.in. czołowych światowych foresighterów.

Nasza publikacja poświęcona jest nowym, praktycznym możliwościom podniesienia efektywności procesów partycypacyjnych w sferze publicznej przez wykorzystanie metod foresightu strategicznego. Dlaczego warto się z nią zapoznać? Na przestrzeni ostatnich 25 lat w Polsce dokonała się transformacja, za sprawą której obywatele, organizacje społeczne i rozmaici interesariusze mogą wreszcie zabierać głos w sprawach publicznych i spodziewać się, że ich punkt widzenia nie będzie ignorowany. Przez ponad dwie dekady transformacji rzadko mieliśmy jednak czas i fora potrzebne do merytorycznej debaty społecznej wokół każdego wyzwania rozwojowego, projektu, planu i programu, który realizowano w Polsce. Uczestnictwo społeczeństwa w tych procesach często w ogóle było wykluczone. Jakość konsultacji społecznych w Polsce tradycyjnie ocenia się nisko. Niedościgłym dotąd wzorem partycypacyjności w podejmowaniu decyzji w sprawach wspólnych są dla nas kraje skandynawskie, Niderlandy czy niektóre północne stany USA, w których debata obywatelska i konsultacje społeczne są rdzeniem procesów demokratycznych na każdym poziomie rozpatrywania spraw publicznych.

Przełomowy moment w planowaniu

Dziś jako społeczeństwo znaleźliśmy się w pozycji, w której możemy korzystnie zmienić ten stan rzeczy – sprzyjają temu trzy okoliczności, które musimy jednak umiejętnie wykorzystać. Po pierwsze, dzięki uświadomieniu wagi partycypacji, rosną w Polsce oczekiwania społeczne co do bezpośredniego udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji. Po drugie, nowe technologie w rewolucyjny sposób zwiększają efektywność czasową i finansową komunikacji nawet wielkich grup ludzi i pomagają w zbiorowym wypracowywaniu poglądów. Po trzecie, badania z zakresu zarządzania, psychologii i studiów nad przyszłością oferują nam racjonalne metody kształtowania wspólnych celów i opracowania planów w sposób jednocześnie skuteczny i otwarty, bliski ludziom. Jakość konsultacji społecznych w Polsce musi wzrastać, aby stawić czoła oczekiwaniom społeczeństwa.

Zrealizowany przez nasze stowarzyszenie projekt „Nowe metody partycypacyjnego planowania infrastruktury transportowej” ma, jak uważamy, nie tylko ważne z perspektywy rozwoju konsultacji społecznych w Polsce cele badawcze, lecz także wymiar praktyczny w sprawach istotnych z punktu widzenia miejskich społeczności w naszym kraju. Wraz z partnerami z Norwegii i Polski podjęliśmy nasze działania z wiarą w możliwość wykorzystania innowacji technologicznych w celu podniesienia jakości konsultacji.

Zachęcamy do korzystania z naszej platformy

W naszej Platformie Konstruktywnych Konsultacji połączyliśmy doświadczenia praktyków partycypacji społecznej, zaawansowane metody badań foresightowych oraz technologiczne korzyści wynikające z digitalizacji danych przestrzennych, aby dać środowiskom poza rządowym oraz samorządom w Polsce nowe narzędzia do sprawnego, rzetelneg oraz inkluzywnego prowadzenia konsultacji w zakresie strategii publicznych i planowania przestrzennego, ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury transportowej. System PKK podnosi efektywność i merytoryczność tych procesów, zapewniając jednocześnie ich otwartość. Dobrze sprawdzi się również w procesach konsultacyjnych dotyczących np. rewitalizacji.

Znamy problemy jakościowe, z którymi borykają się praktycy partycypacji w różnych polskich miejscowościach i organizacjach. Nasz poradnik i platforma są właśnie dla nich!