Wydział Humanistyczny AGH skierował do nas zaproszenie na konferencję naukową „Technologiczno-społeczne oblicza XXI wieku” zaplanowaną na marzec 2016 r. – tematyka konferencji jest zdecydowanie przyszłościowa, dlatego w oparciu o informacje ze strony organizatorów polecamy ją i zachęcamy do udziału!

Żyjemy w świecie szybkich i często nieprzewidywalnych zmian. Środowisko społeczne i kulturowe zmienia się w ciągu życia zaledwie kilku pokoleń. Dziś dzielimy się na „cyfrowych tubylców” i „cyfrowych imigrantów”, dyskutujemy o pogłębiającej się luce pokoleniowej w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii. Zawrotne tempo zmian społecznych wynika z dynamicznego rozwoju technologii cyfrowej. Efektem powiązania nowoczesnej techniki z ludzkimi działaniami, pragnieniami czy wyobrażeniami są liczne fenomeny obecne w XXI wieku. Organizatorzy konferencji zapraszają do ich przedyskutowania.

Cel konferencji:

Celem konferencji „Technologiczno-społeczne oblicza XXI wieku” jest dyskusja nad społecznymi i kulturowymi zjawiskami, mającymi swój początek w XXI wieku, powstającymi na styku nowoczesnych technologii (również cyfrowych) i działalności społeczno-kulturowej człowieka. Organizatorzy deklarują, że zależy im na podejściu prospektywnym, próbach diagnozy obecnej sytuacji i propozycjach czy wnioskach formułowanych z myślą o przyszłości.

Proponowane obszary tematyczne:

 • Filozofie transhumanizmu i posthumanizmu.
 • Cyborgizacja człowieka.
 • Wirtualne grupy samopomocowe i wolontariackie.
 • Smart city i nowoczesne miasta.
 • Digitalizacja i cyfryzacji artefaktów kulturowych.
 • Świat cyfrowy a bezpieczeństwo danych.
 • Prywatność a technologia.
 • Cyfrowe formy zarobkowania (handel dobrami cyfrowymi, zawody usieciowione itp.).
 • Nowe technologie w procesie realizacji badań jakościowych i ilościowych (​big data, analiza sieci, netnografia).
 • Kompetencje cyfrowe przyszłości.
 • Robotyzacja i automatyzacja procesów produkcyjnych i jej społeczne konsekwencje.
 • Interfejsy człowiek-maszyna.
 • Postcyfrowa perspektywa ​software studies​.

W komitecie organizacyjnym i honorowym konferencji zasiada szereg znanych uczonych z wielu polskich uczelni. Zachęcamy do uczestnictwa, a osoby zainteresowane zgłoszeniem referatu informujemy, że termin nadsyłania abstraktów wyznaczono na 31 stycznia 2016 r.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej konferencji.