3 września 2015 r. nasz przedstawiciel odwiedził zorganizowaną przez UN Global Compact Network Poland oraz KGHM Polska Miedź konferencję wysokiego szczebla we Wrocławiu, poświęconą współpracy biznesu i nauki w Polsce.

Konferencja była częścią programu UNGC w Polsce „Innowacje – Biznes i Nauka 2015 – 2020”. Jego celem jest pobudzanie trendów rozwojowych polskiej gospodarki i wsparcie komercjalizacji innowacji. Program przewidywał trzy sesje panelowe, które w urozmaicony sposób zaprezentowały różne punkty widzenia na interfejs między nauką a biznesem.

Ile foresightu w strategii miedziowego giganta?

Najciekawszą z perspektywy studiów nad przyszłością i ich wykorzystania w zarządzaniu strategicznym jednej z największych polskich korporacji była prezentacja p. Agaty Juzyk, dyrektor naczelnej ds. badań i innowacji w spółce. Poniżej przytaczamy fragment jej wypowiedzi, rzucający światło na źródła inspiracji strategicznej firmy, która ma odwagę inwestować w przyszłościowe projekty takie, jak górnictwo pozaplanetarne oraz eksploatacja zasobów dna morskiego.

 

Spięliśmy proces zarządzania innowacjami z procesem zarządzania strategicznego i procesem alokacji kapitału i zarządzania inwestycjami – tłumaczyła. – Innowacje to jeden z filarów naszej działalności. Definiujemy kierunki rozwoju w najważniejszych obszarach, określamy cele w bliższej i dalszej perspektywie. Korzystamy z szeregu narzędzi, takich jak portal wiedzy, sieć ekspertów, giełda wynalazczości, warsztaty i seminaria czy coroczne targi wiedzy.

Warto nadmienić, że kilka lat temu KGHM Cuprum, wewnętrzny instytut badawczy Polskiej Miedzi przeprowadził jako lider konsorcjum badawczego jeden z pierwszych w Polsce projektów foresightowych pt. Przyszłość Miedzi.

UNGC i KGHM wspólnie o problemach polskiej innowacyjności

Udział w konferencji wzięli też czołowi przedstawiciele innowacyjnego świata nauki, biznesu oraz sektora publicznego m.in. Herbert Wirth, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., Wojciech Szpil, Prezes Zarządu Totalizatora Sportowego Sp. z o.o., Sebatian Arana, Dyrektor Zarządzający 3M Poland, Katarzyna Dorywała, Wiceprezes Wrocławskiego Centrum Badań EIT+,  Anna  Rogut, Przewodnicząca Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Jak widać, polski oddział UNGC z powodzeniem skupia wokół swoich projektów znane nazwiska. Pozwala to wierzyć, że projekt odniesie powodzenie w ambitnym zadaniu, wsparcia zdolności biznesu, nauki i administracja do zbudowania synergii w oparciu o konkretne potrzeby modernizacyjne oraz wpisanie się w nowoczesne trendy.

Minister Skarbu Państwa, Prezydent Wrocławia i prezes KGHM na scenie konferencji

źródło: http://kghm.com/pl/kghm-rozwija-wspolprace-na-rzecz-innowacyjnosci