sofi_konf9 lutego 2015 r. , w Sali im. J. Brudzińskiego na Głównym Kampusie UW odbędzie się międzynarodowa konferencja poświęcona zastosowaniom foresightu w administracji centralnej i samorządowej.

Wobec przyspieszenia zmian gospodarczych i społecznych, stojące przez administracją centralną i samorządową wyzwanie opracowania i wdrażania inteligentnych strategii zyskuje na znaczeniu. Podmioty świadomie i systematycznie wdrażające zarządzanie strategiczne do praktyki rządzenia, mają lepsze szanse odniesienia wymiernego sukcesu, którego beneficjentami są wspólnoty lokalne i regionalne.

 

Aby zapewnić długotrwały, zrównoważony rozwój, liderzy administracji i samorządu potrzebują regularnej aktualizacji metod planowania strategicznego oraz oceny szans i zagrożeń. Nasza konferencja ma za zadanie dostarczyć słuchaczom najnowszej wiedzy o tym, jak lepiej planować i realizować zmianę na każdym szczeblu administracji – od samorządów, przez administrację centralną, po obronność i relacje międzynarodowe.

Program konferencji
11:30-12:00: Rejestracja uczestników
12:00-12:15: Powitanie gości przez organizatorów
12:15-12:40: Prelekcja gościa specjalnego pt. „Future-oriented governance”
Jerome C. Glenn, Dyrektor Wykonawczy The Millennium Project, Waszyngton, (St. Zjednoczone)
12:40-13:10: Prezentacja wyników projektu „V4 State of the Future Index”
13:10-13:40: Dyskusja panelowa pt. „Jak innowacyjne wskaźniki rozwojowe mogą wspierać strategię regionalną”
13:40-14:00: Przerwa kawowa
14:00-14:20: Prezentacja projektów wspierających dobre rządzenie
14:20-14:50: Dyskusja panelowa pt. „Rządzenie zorientowane na przyszłość”
14:50-15:00: Sesja pytań i odpowiedzi
15:00: Podsumowanie i zakończenie konferencji

Organizatorami konferencji są:
Polskie Towarzystwo Studiów nad Przyszłością, Narodowe Centrum Studiów Strategicznych, Instytut Wolności oraz 4CF sp. z o.o.

Projekt finansowany z grantu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego:

visegrad

Partnerami projektu „V4 State of the Future Index” są:

The Millennium Project (USA), Wydział Ekonomiczny Słowackiej Akademii Nauk (SK), Uniwersytet w Miszkolcu (HU), Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu (CZ)

Patronat Medialny:

VI-vinette [Converted]

Przechwytywanie

czit

Informacji udziela:

Kacper Nosarzewski, Polskie Towarzystwo Studiów nad Przyszłością, info@ptsp.pl
Uprzejmie prosimy o rejestrację do piąteku 6 lutego 2015 przez wypełnienie formularza pod adresem